Familiebrug klar med ny forening

En gruppe af familiebrugere er fra nytår klar med en ny forening, efter at Dansk Familielandbrug har fusioneret med Landboforeningerne.

I denne uge mødes initiativtagerne til den nye forening for at drøfte vedtægter og et foreningsnavn.

- Det var ganske enkelt husmandsbevægelsen, der blev begravet forleden i Vingstedcentret, og jeg mener, at familielandbruget ikke får noget at skulle have sagt i den nye fusion.

Han tilføjer, at han ikke går med i den nye fusion fra nytår, men i stedet vil hellige sig arbejdet med den nye forening, der skal henvende sig til de mindre og ikke mindst deltidslandmændene:

- Det er vigtigt at favne bredt. Landmandsbegrebet er meget bredt i dag, hvor der ikke mindst er en meget stor gruppe deltidslandmænd, og dem håber vi at få med i den nye forening.

- Familielandbruget har nu stemt sig ind i en stor og tung organisation, der især henvender sig til industrilandbruget, og hvor det er svært at trænge igennem og få indflydelse. Det er ikke, hvad der er brug for. Vi vil i stedet etablere en ny og tidssvarende forening for især deltidslandbruget.

Henning Nielsen erkender, at det bliver svært og tidskrævende at bygge en helt ny forening med organisation op. Ikke desto mindre er det målet. Blandt andet vil man fra start oparbejde sit eget netværk inden for rådgivning indenfor for eksempel regnskaber, planteavl og anden konsulentbistand.

I øjeblikket arbejdes der på at skaffe økonomi til at ansætte en sekretariatsleder, der skal administrere den nye forening.

- Jeg tror sagtens, det kan lade sig gøre at få indflydelse som en mindre forening. Det handler blot om at finde de rigtige folk til at repræsenterer foreningens synspunkter og ideer overfor offentligheden. På den måde skal vi nok få markeret os og få indflydelse. Jeg er overbevist om, at de gode altid vil sejre, slutter Henning Nielsen, der samtidig ikke er et øjeblik i tvivl om, at den ny forening nok skal få kamp til stregen af det nyfusionerede Dansk Landbrug.

Læs også