Skærpede krav til fremtidens landmænd

Det fremgår af et debatoplæg, som Landbrugsraadets sekretariat har udarbejdet som optakt til en drøftelse af landbrugets erhvervsøkonomiske rammevilkår på Landbrugsraadets halvårsmøde idag, den 5. december.

- Det er indlysende, at den fremtidige produktivitetsudvikling i erhvervet skal ske balanceret og under hensyntagen til miljøet, fødevaresikkerheden, dyrevelfærd og arbejdsmiljøet. Med så bredt et sigte bliver fremtidens nødvendige produktivitetsstigninger en enorm udfordring. Denne opgave skal først og fremmest varetages af erhvervet selv, men de mange politiske krav til landbruget gør et offentligt medspil nødvendigt.

- Derfor er det uforståeligt, at regeringen fortsat lægger hindringer i vejen og udhuler EU’s landdistriktsprogrammer ved ikke at stille dansk medfinansiering til rådighed f.eks. til struk-turprojektstøtteordningen og forbedringsstøtteordningen. Samtidig med, at regeringen ikke styrker erhvervslivets generelle vækstvilkår, siger direktør i Landbrugsraadet Henning Otte Hansen.

Af debatoplægget fremgår det, at jordskatterne i Danmark er blandt verdens højeste. Samtidig fremgår det, at det høje danske skattetryk er den største barriere for en positiv udvikling i Danmarks konkurrenceevne. Derfor er der fortsat behov for målrettede forbedringer af de er-hvervspolitiske rammevilkår. Gevinsten er et stærkt erhverv, der også fremadrettet kan være en bærende kræft i dansk økonomi.

Læs debatoplægget på www.landbrug.dk

Læs også