Svineproducenter klar med eliteuddannelser

Agro Partnere vil være magnet for de dygtigste unge i svinesektoren. – Vores brand skal signalere noget særligt, understreger selskabets formand.

Landbruget får nu en række eliteuddannelser, som skal tiltrække de allerdygtigste unge med ambitioner indenfor dansk svineproduktion.

Det er 60 af landets største svineproducenter, som via selskabet Agro Partnere A/S lancerer de nye uddannelsestilbud. Der er i hovedtræk tale om tre nye tiltag: En elevuddannelse, en lederuddannelse og en lyn-uddannelse af litauisk arbejdskraft, i en såkaldt Kvik-uddannelse.

- Vi ønsker helt klart, at Agro Partneres brand skal signalere noget bestemt over for de unge, som allerede er i landbruget, eller som gerne vil ind i landbruget. Agro Partnere er noget særligt, og vi vil værne om vores ry. Derfor har vi også sanktionsmuligheder, hvis der skulle være aktionærer, der ikke lever op til deres ansvar som praktiksted, forklarer selskabets formand, svineproducent Ole Sloth Nielsen, Gelsted.

- Vi er en lille beslutningsdygtig kreds af svineproducenter. Og vi kan blive enige om det her. Det kan man ikke i et stort system. Det har vi set gentagne gange, pointerer Ole Sloth Nielsen.

- Jeg tror faktisk kun, tilføjer Agro Partneres direktør, Viggo Rask, at man eksempelvis i Landboforeningsregi kunne blive enig om noget tilsvarende, hvis det blev dikteret fra Christiansborg. Og skulle det ske, er vi klar med nye tiltag.

- Det er uacceptabelt stort, og det vil vi simpelthen gøre noget ved.

Ifølge en undersøgelse fra sidste år falder op imod 40 procent af de unge fra landmandsuddannelsen undervejs.

- Vi kan ikke bare se til, mens de unge falder fra. Vi er nødt til at reagere. Samtidig må vi erkende, at det eneste landmanden reelt har indflydelse på, når vi taler bedriftens bundlinie, er indkøb, omkostninger og effektivitet, mens han ikke selv har den store indflydelse på, hvad han får for sine varer. Og i den forbindelse er det helt, helt afgørende, at vore aktionærer kan tiltrække og fastholde de dygtigste, effektive og omkostningsbevidste medarbejdere.

For at blive elev på en af Agro Partneres uddannelser er det en forudsætning, at man er ansat hos en af de 60 svineproducenter, som ejer selskabet.

Ambitionsniveauet på den såkaldte »AP Elevuddannelsen« er således at få fat i den bedste tredjedel af de unge med ambitioner indenfor svineproduktion.

Konsulent Dennis Calender er hyret som ekstern koordinator på elevuddannelsen, og han tøver ikke, når han skal skitsere det nye uddannelsestilbud:

- Det er en eliteuddannelse, som er målrettet og koordineret fra start til slut. Der er opstillet nogle helt bestemte krav til såvel elev som praktikvært, forklarer han.

- Selv om dette koncept er noget særligt, er det vigtigt at holde fast i, at det sker i samarbejde med landets landbrugsskoler. Derfor kommer eleverne ligesom alle andre gennem de traditionelle skoleophold, pointerer Dennis Calender.

I den nye elevuddannelse er man, ud over det obligatoriske indhold i uddannelsen, blandt andet sikker på deltagelse i den årlige svinekongres, mindst to måneders ophold i hvert staldafsnit på bedriften, to medarbejdersamtaler årligt, betalt arbejdstøj, som vaskes på arbejdspladsen. Dertil kommer en række andre goder.

Man får desuden tilbudt en bolig på eller i nærheden af arbejdspladsen, ligesom der indgår et tre måneders studieophold på en farm i udlandet i uddannelsesforløbet.

Et lignende tilbud, kaldet Lederuddannelse i landbrugserhvervet, måtte Asmildkloster og Grindsted landbrugsskoler skrinlægge i foråret, fordi der ikke var tilslutning nok til kurset.

Men blandt Agro Partneres driftsledere er der tilsyneladende et stort ønske om efteruddannelse. Og det har agronom og HD’er Christian Beckmann, der er hyret som koordinator på ledelsesuddannelsen, en forklaring på:

- Der er massiv opbakning fra aktionærerne i selskabet til det her. Og det er selvfølgelig meget afgørende, når vi skal have fat i driftslederne.

Christian Beckmann koordinerer lederuddannelsen sammen med Århus-firmaet Genesi, der har specialiseret sig i medarbejderudvikling.

Koordinatoren understreger, at der ikke er tale om en svinefaglig diplomuddannelse. Uddannelsen sigter i stedet på at få lederevnerne frem hos de driftsledere, som allerede har bevist, at de er dygtige til at passe grise, men hvor de ledelsesmæssige evner aldrig er blevet dyrket i samme grad, som de faglige.

Alt i alt skal der tre hold af 15 personer op at stå. Og kurserne er kun for ansatte hos Agro Partneres aktionærer.

Læs også