Eksportstøtte til tiden

En aftale mellem Fødevareministeriet og 12 store virksomheder i henholdsvis slagteri- og mejerisektoren skal sikre, at Fødevaredirektoratet fremover udbetaler eksportstøtten til virksomhederne til tiden.

Fødevareministeriet har indgået en aftale med fem store slagterivirksomheder og syv store mejerivirksomheder om administrationen af eksportstøtteområdet. Aftalen indebærer, at efter flere år med problemer på dette område udbetaler Direktoratet nu støtten til tiden.

Det oplyste fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) torsdag på et møde i Fødevareministeriet for danske landbrugsjournalister.

I aftalen indgår dels, at de pågældende slagteri- og mejerivirksomheder får 35 millioner kroner til dækning af virksomhedernes tab som følge af forsinkede udbetalinger af forskud m.v. på eksportstøtte og dels, at der lægges rammer, herunder tidsmæssige, for det fremtidige samarbejde på hele eksportstøtteområdet og administrationen heraf.

- Det er glædeligt, at vi nu kan sætte punktum for denne sag om erstatningskrav, og at vi er enige om at se fremad. Vi har givet hinanden håndslag på, at vi hver for sig vil gøre vores til, at de store problemer med sen udbetaling af eksportstøtten ikke opstår igen. Vi er også enige om, hvordan vi skal sørge for, at pengene kommer hurtigst muligt ud til eksportørerne, siger direktør Arent B. Josefsen, Direktoratet for FødevareErhverv.

Slagterierne og mejerierne er tilfredse med forliget og de rammer, der er lagt for det fremtidige samarbejde mellem eksportørerne og Direktoratet for FødevareErhverv.

- Normaliseringen af eksportstøtten, afskaffelsen af gebyret på ansøgninger om eksportstøtte og tilsagnet om hurtig udbetaling kan mærkes på den økonomiske bundlinie for både eksportører og det danske samfund. Derfor er vi blevet enige om at indgå et forlig, siger administrerende direktør for Danish Crown, Kjeld Johannesen, og direktør for Arla Foods, Jens Bigum.

Som led i aftalen vil slagteri- og mejerivirksomhederne arbejde for en forenkling af ansøgningsprocedurerne ved etablering af online-indgivelse af ansøgninger.

Desuden et tilsagn fra Fødevareministeriet om, at mindst 95 procent af de fejlfri og fuldstændige ansøgninger om forskud på eller forudbetaling af eksportstøtte anvises til udbetaling senest 20 kalenderdage efter, at Direktoratet for FødevareErhverv har modtaget udførselsangivelsen m.v. fra Told & Skat.

Fra virksomhedernes side er der tilsagn om, at de vil sikre en høj kvalitet af ansøgningerne om eksportstøtte, herunder ved at gå over til elektronisk/on-line indgivelse af ansøgninger og fortoldningsangivelser.

Endelig rummer forliget en aftale om at fastholde og udbygge den tætte og konstruktive dialog mellem erhvervet og Direktoratet for FødevareErhverv, således at eventuelle problemer i fremtiden kan afværges eller afhjælpes hurtigst muligt.

Læs også