Amerikanerne trak Europas hvedepris op

På lang sigt kan de stigende priser på øst-korn øge den østeuropæiske trussel. Man må forvente, at de lokale landmænd vil være parate til at investerer mere i deres afgrøder i form af gødning og plantebeskyttelse, jo højere priserne er. Med et gennemsnitlig udbytte på 2,7 ton pr. hektar i den ukrainske hvedeproduktion, ligger der et udbytte potentiale, som er til at få øje på.

Tirsdag kom den chokerende nyhed for markedet, at Ægypten i en tender, som oprindeligt lød på 60.000 tons, havde købt 420.000 tons US-hvede, til trods for at der også var tilbudt hvede fra EU til væsentlig lavere priser. Børserne i USA reagerede på nyheden med markante stigninger på hvede. Omvendt var reaktionen i Europa negativ med faldende priser på hvedebørsen Matif i Paris.

Dermed så det ud til, at sidste uge skulle blive den tredje uge i træk med en faldende pristrend på EU-hvede. Men de stigende priser på US-hvede, ser nu ud til at gøre sin indflydelse gældende på kornmarkedet i Europa, der for første gang siden midten af oktober bevæger sig i positiv retning.

Dertil kommer, at kornpriserne i Ukraine fortsætter med at stige. Alene i den forløbne uge er prisspændet imellem hvede fra Ukraine og hvede fra EU blevet cirka 5 dollar pr. ton (cirka 3,75 kr. pr. 100 kg) mindre, og er nu under 15 dollar pr. ton (cirka 10 kr. pr. 100 kg). I august var prisspændet på mere end 25 dollar pr. ton.

Et tempo der ikke er blevet mindre af, at eksportørerne frygter, at de vil blive udelukket fra deres største marked, nemlig EU, efter nytår i forbindelse med en evt. indførelse af importkvoter på korn til EU.

For høståret 2002 er det selvfølgelig positivt, at priserne stiger i Østeuropa. Men på længere sigt kan de stigende priser øge den østeuropæiske trussel. Man må forvente, at de lokale landmænd vil være parat til at investerer mere i deres afgrøder i form af gødning og plantebeskyttelse, jo højere priserne er. Med et gennemsnitlig udbytte på 2,7 ton pr. hektar i den ukrainske hvedeproduktion, ligger der et udbytte potentiale, som er til at få øje på.

20.000 tons er naturligvis en lille mængde. Men der er ingen tvivl om, at ender tenderen med ordre til EU-hvede, vil det øge europæernes tro på, at det kan lade sig gøre at lukke markederne i Fjernøsten op.

Efter en bølge med mere massive opkøb af maltbyg med voldsomt stigende priser til følge, har køberne nu fået dækket de værste »huller« i deres behov. Der er dog fortsat forespørgsler på både i størrelsen 25.000 tons til de oversøiske markeder.

Bliver der handlet en båd eller to i den størrelse, ventes det, at det bliver til priser på et højere niveau end det nuværende. Problemet er dog, at der i Danmark ikke er sælgere, som tør binde sig for så stort et kvantum for nuværende.

For tiden er det mere end vanskeligt at købe maltbyg i landbruget, da den sidste periodes stigninger har fået landbruget til at sætte lås og slå for deres partier med maltbyg i håbet om yderligere gevinster.

Efter Ægypten sidste tirsdag højst overraskende valgte at købe de nævnte 420.000 ton US-hvede blev de sidste ugers negative tone blandt spekulanterne afløst af en euforisk stemning med markant stigende hvede priser til følge.

Stigninger der var så voldsomme, at de kunne trække priserne på de øvrige landbrugsprodukter, her i blandt soja, med op.

Slutbrugerne har i længere tid holdt sig på sidelinien i håbet om, at den igangværende høst i USA kunne presse priserne yderligere ned. Men da stigningerne tog fart, kom de på banen med en massiv købsinteresse udløst af frygten for, at stigningerne ville markerer enden på prisfaldene i denne omgang, og at vi måske nu er på den anden side af toppen af høstpresset, nu hvor tæt ved 2/3 af sojahøsten er i hus i USA.

Dertil kom en afsmittende virkning fra aktiebørserne i USA, som også er gået markant op. Det tager de handlende som udtryk for, at nu kommer det længe ventede opsving for den amerikanske økonomi med øget efterspørgsel efter US-handelsvarer i almindelighed.

Samtidig er vejrmeldingerne fra Sydamerika fortsat blandede. Det er især i Brasilien, man oplever problemer. Den sydlige del har oplevet en periode med meget regn, hvilket har gjort det nærmest umuligt at færdes i markerne. Omvendt er der i den nordlige del fortsat tørke. En tørke, som forhindre de sojabønner, der er kommet i jorden, i at spire ensartet frem. I Argentina oplever man til gengæld perfekt såvejr.

Læs også