Landbruget roser regeringen for nytænkning

– Den nye regerings første ti måneder ved magten har været præget af løfter til vælgerne om reformer og nytænkning. Det var der også brug for på en række områder. Vi støtter også fuldt og helt op om de kommende reformer på arbejdsmarkedet, på skole- og uddannelsesområdet og på forskningsområdet. Vi er helt enige i, at der skal bruges flere penge på forskning. Men vi er uforstående overfor, at der så direkte skæres ned på jordbrugs- og fødevareforskningen med finanslovsforslaget for 2003. Det skal vi have rettet op på under de kommende finans-lovsforhandlinger. Det samme gælder hele videnformidlingen, der er meget vigtig for jord-bruget, siger Peter Gæmelke.

– I landbruget og fødevareindustrien har vi været tilfredse med skattestoppet. Nu ser vi frem til bedre konkurrencevilkår via lettelser i beskatningen. Og det skal vel at mærke være reelle skattelettelser skabt via tilbageholdenhed med de offentlige udgifter og via dynamiske effekter og ikke finansieret ved flere særbyrder på erhvervslivet. Vi slås i forvejen med nogle af verdens højeste jordskatter, CO2- og pesticidafgifter – der er ikke mere at hente på disse områder, pointerer Peter Gæmelke.

Læs også