Slagtefjerkræbranchen sikrer ramte producenter

Branchen vil solidarisk rejse penge, så ingen producenter bliver slået omkuld af forbigående likviditetsmangel som følge af Newcastle-epidemien og spærrezonerne.

En halv snes fjerkræproducenter er på vej ud i likviditetskrise som følge af Newcastle Disease-epidemien. De er ganske vist sikret en erstatning gennem den pulje på 30 millioner, som Det danske Fjerkræråd 20. august aftalte med fødevareminister Mariann Fischer Boel. Fødevareministeriet og fjerkræbranchen skal hver bidrage med 15 mill. kr. denne pulje. Men pengene ventes først at kunne udbetales i begyndelsen af 2003.

Nogle producenter kan komme i akut likviditetsnød inden, men nu kommer branchen dem til hjælp.

- Vi har netop aftalt, at vi vil yde dem et lån, som kan bære igennem, til de får deres andel af den aftalte pulje, siger formanden for Dansk Slagtefjerkræ, direktør Per Pedersen fra Rose Poultry A/S til Landbrug Syd. Vi arbejder heftigt på at få aftalen med fødevareministeren clearet i EU, så udbetalingerne kan fremskyndes, men vi skønner, at 10-11 producenter kan få behov for hjælp til at klare en forbigående likviditetsnød, inden pengene fra puljen kommer til udbetaling.

- De vil nok have behov for cirka syv millioner kroner, og til alt held har Landbrugsrådet nogle steder, hvor det kan hente disse penge midlertidigt. De skal så tilbagebetales, når der kommer penge fra den pulje, vi aftalte med ministeren, siger Per Pedersen.

- Nej. Som vi nævnte for ministeren, skønner vi, at det bliver 50-100 mio. kr., sandsynligvis omkring 70. Nu er der åbnet for leverancer fra enkelte producenter, som har været fanget i tre kilometer-zonerne omkring smittede fjerkræhold, og situationen er ved at normaliseres.

- Det største problem lige nu er, at nogle af vore markeder stadig er lukket for dansk fjerkræeksport, fordi de frygter smitte med Newcastle Disease. Det gælder 12 lande, bl. a. Svejts, Letland, Litauen og Rusland. Vi arbejder selvfølgelig på at få dem til at åbne for danske varer igen hurtigst muligt, slutter Per Pedersen.

Den 29.august blev der genåbnet for eksport af levende fjerkræ, slagtefjerkræ og rugeæg fra de regioner i Danmark, som ikke har været ramt af sygdommen. Allerede den 19 august åbnede man med EU-kommissionens støtte for eksporten af slagtefjerkræ og rugeæg fra Sjælland, Fyn og Bornholm. Men nu må der også eksporteres levende fugle og rugeæg fra disse områder plus den del af Nordjylland, der ligger nord for Limfjorden.

Jægerne kan nu tage deres fjerede bytte med hjem, ligesom de må levere det til autoriserede vildtvirksomheder.

Læs også