Kornhøsten blev under middel

Høstprognosen 2002 fra Landbrugets Rådgivningscenter siger minus 8 pct. i kornudbytte i forhold til sidste år. Samtidig har kornprisen i høst været 10-20 pct. lavere.

>c-OS>Kornhøsten blev under middel

Årsagen er dels et lavere udbytte pr. ha end i de senere år, dels et mindre areal af vinterhvede, som er kornarten med det højeste udbytteniveau.

Det oplyser Landbrugets Rådgivningscenter i en høstprognose, som er udarbejdet af Landskontoret for Planteavl. Prognosen er baseret på høstresultater i de mange hundrede markforsøg, som planteavlskonsulenterne har placeret rundt i landmændenes kornmarker.

Lidt tilbage at høste

- Høsten er stort set overstået, men over hele landet er der dog trods periodens fine høstvejr marker, som ikke er høstede, oplyser chefkonsulent Carl Åge Pedersen, Landskontoret for Planteavl. Det skyldes, at nogle lave arealer endnu ikke kan bære maskinerne efter de voldsomme tordenbyger. De uhøstede marker findes især i Nordjylland.

Lavere kornpris

- Det er endnu for tidligt at gøre status over værdien af kornhøsten, fortsætter Carl Åge Pedersen. Det er meget værdifuldt, at det gode vejr har kunnet tørre kornet på marken, så der har været forholdsvis små omkostninger til tørring og til vedligehold af maskinerne. Disse fordele spises dog fuldstændigt af, at prisen på korn i høst har været 10-20 pct. lavere end sidste år.

- Med problemer for kornhøsten flere steder i Europa og det noget lavere danske høstudbytte, end nogle kornfirmaer forudså for blot nogle få uger siden, må der ventes stigende kornpris i de kommende uger, mener chefkonsulent Carl Åge Pedersen.

Årsager til lavt udbytte

Landbrugets Rådgivningscenter giver flere årsager til det lave kornudbytte i år:

· Et mindre areal med vinterhvede, idet store mængder regn i efteråret 2001 hindrede, at landbruget fik sået så megen hvede som planlagt.

· Mange vintersædsmarker blev sået relativt sent.

· Forsommertørke 2002 i en del egne af landet.

· Et relativt højt sygdomstryk, der dog langt hen ad vejen er afbødet ved brug af planteværnsmidler.

· En relativt lav tilførsel af kvælstof, som er politisk bestemt.

· En meget hurtig modning i varmt og tørt vejr, så transporten af stivelse fra strå til kerne ikke har været optimalt.

Læs også