Arbejdstilsynet har fokus rettet mod landbruget

Cirka 3.000 landbrug får besøg af Arbejdstilsynet i år. Det er landbrug med ansatte, der fokuseres på. Ikke siden 1980 har tilsynet haft landbruget som hovedindsatsområde.

Kampagnen går ud på, at man i hvert amt vil besøge 200-300 landbrug, som udvælges ud fra antal ansatte. Det bliver først og fremmest større bedrifter med 4 ansatte og opefter, der er eller vil blive besøgt. Dem er der cirka 1.500 af.

Det bliver bedrifter med planteproduktion, kvæg, svin og blandet landbrug som besøges, herunder landbrugsbedrifter der også driver med maskinstation. Arbejdstilsynet har alt i alt afsat 6.000 timer, og man regner med at kunne besøge cirka 3.000 landbrugsbedrifter i år. Man tilstræber, at det alene bliver tilsynsførende, der har landbrug som speciale, der gennemfører disse tilsyn.

Tilsynets indsats drejer sig særligt om forebyggelse af ulykker, og ergonomiske forhold, særligt mht. reduktion af tunge løft og reduktion af ensidigt gentaget arbejde (EGA) og på hvordan virksomheden arbejder med at forbedre arbejdsmiljøet.

- Niveau 3 - dårligste placering - er den gruppe, som alle virksomheder bør undgå at havne i, både fordi det viser at virksomheden kun har udført en lille indsats og at arbejdsmiljøet er »lavt«. Dernæst fordi de virksomheder, som placeres i gruppe 3, får uanmeldte opfølgningsbesøg. Virksomheder i gruppe 3 både kan og bør ubetinget ofre flere kræfter for at forbedre sit arbejdsmiljø, pointerer man fra Arbejdstilsynet.

Niveau 2 er virksomheder, der er godt på vej, men hvor der stadig kan gøres mere for arbejdsmiljøet.

Virksomheder placeres i niveau 1, hvis man minimum lever op til arbejdsmiljølovens krav, på alle de områder, der berører virksomheden, og på mindst ét område er gået længere end gældende bestemmelser foreskriver.

Det er dog vigtigt at bemærke, at enhver virksomhed med ansatte fortsat skal have udarbejdet en ArbejdsPladsVurdering (APV), hvilket AT også vil kontrollere

Der indledes med en dialog, hvor man drøfter forhold omkring de lovmæssige krav. Herefter er der en gennemgang af bedriften, hvor den tilsynsførende vil have et skøn over, hvordan tingene fungerer på bedriften.

Endelig foregår der en afsluttende opsamling på, hvad der er set på stedet – kommentarer hertil og evt. en rapport.

Læs også