30 procent indtægtsnedgang i kornet

Et væsentligt lavere udbytte og en lavere kornpris er et hårdt slag for fynske kornproducenter, fremfører planteavlskonsulent Rune Munch-Andersen.

Et indtægtsfald på 30 procent for de fynske kornproducenter. Det er den ubarmhjertige konsekvens af især de skuffende udbytter af vårbyg i denne høst.

Planteavlskonsulent Rune Munch-Andersen, Patriotisk Selskab, kommer frem til dette resultat, når han både tager hensyn til de faldende kornpriser og de lavere kornudbytter, der allerede nu kan noteres på de fynske marker.

- Når det gælder vårbyggen, skuffer den gevaldigt. Normalt har vi på Fyn et gennemsnit på 60 hektokilo pr. hektar. På de mildere jorder ligger udbyttet på 40-45 hektokilo pr. hektar, og der bliver meget få, som i år kommer til at høste over 60 hektokilo pr. hektar, siger han.

- Flere steder fik man nærmest ikke regn fra byggen blev sået og halvanden måned frem. Selvom planterne buskede sig gevaldigt, udvikledes der ikke aks på de mange skud.

For de, der dyrker maltbyg, er kernernes størrelse interessant. Den såkaldte sortering er derfor vigtig, fordi den viser andelen af store kerner i den høstede mængde.

- At byggen alligevel har en rimelig sortering betyder, at der simpelt hen har været for få kerner på vårbyggen i år.

Fra Sjælland og Lolland-Falster har Rune Munck-Andersen meldinger om lidt bedre udbytter.

- Hvor man på Lolland normalt høster 70 til 80 hektokilo byg pr. hektar ligger man i år typisk mellem 60 og 70 hektokilo.

- Men det er tydeligt, at afgrøden har lidt under de mange dårlige såbed, der blev en konsekvens af det våde vejr sidste efterår. De fleste af vore medlemmer i Patriotisk Selskab nåede dog at få tilsået med det planlagte hvedeareal.

- Det blev tydeligt i vækstsæsonen, at hveden havde et mindre udviklet rodnet som følge af forholdene sidste efterår, nævner planteavlskonsulenten.

Et lyspunkt er det dog, at de fynske hvededyrkere har haft en særdeles god timeløn, når de har begivet sig i marken for at sprøjte mod svampesygdomme i hveden.

- I modsætning til for eksempel sidste sæson, ser vi et betragteligt merudbytte ved svampesprøjtning. Ekstra 20 hektokilo pr. hektar var merudbyttet ved at holde hveden fri for svampesygdomme, viser vore tal.

Måske kan dette mundheld kan i det stille opmuntre de fynske planteavlere en smule. Chefkonsulent Klaus D. Johansen fra LandbrugsRådgivning Østjylland i Horsens beskriver høsten med en jysk vending som »meget« normal.

- Det betyder, at udbytterne i vårbyg ligger 10-20 procent under normalt. Og det er rigtig træls, siger han.

- Vi mangler halvanden måneds solskin. Kernerne er alt for små, fordi de under sommerens megen nedbør ikke har kunnet nå at udnytte kvælstoffet, der i stedet er nedvasket.

- Dermed lider vi, i langt højere grad end i Østdanmark, af de lave kvælstofkvoter.

- Jeg hørte om en, der blev tilbudt 50 kroner pr. hektokilo rug. Så det arbejder vi ikke meget i her, siger han.

- Hveden er vi først lige startet på her i området, så det tør jeg ikke sige noget om endnu. Men som man siger »hvede kræver hede«, og i det lys er der ingen grund til at være for optimistisk, siger den østjyske planteavlskonsulent, der kun kan give fynboerne den ringe trøst, at de også er kede af det i Østjylland.

Læs også