Fjerkræbranche sætter fortsat sin lid til fødevareministeren

- Vi har haft en god og konstruktiv dialog med ministeren omkring hele denne ulykkelige situation. Vi er glade for, at ministeren har taget sig tid til at høre på vores problemer, og vi håber, at vi kan finde en acceptabel løsning for de mange landmænd, der er uskyldigt ramt af Newcastle Disease, sagde formanden for Det Danske Fjerkræraad, Jens Peter Rønholt umiddelbart efter mødet.

På mødet diskuterede parterne, hvad der kan gøres for at hjælpe de mange landmænd, der er fanget i sikkerhedszoner i det sydlige og nordvestlige Jylland. Disse landmænd kan ikke få erstatning efter de gældende regler, selvom de lider store tab som følge af de restriktioner, der gælder indenfor sikkerhedszonerne. Det rammer primært landmænd, der holder slagtefjerkræ.

Ministeren meddelte på mødet, at hun vil nedsætte et hurtigt arbejdende udvalg med repræsentanter fra fjerkræbranchen og ministeriet, der i løbet af de næste par uger skal udarbejde løsningsmodeller for kompensation til de ramte landmænd. Derudover skal der arbejdes med en fremtidig løsning, der kan forhindre en gentagelse af den nuværende si-tuation, hvor mange landmænd risikerer at stå uden dækning.

I mødet deltog udover Jens Peter Rønholt og Peter Gæmelke også Martin Merrild, formand for Dansk Erhvervsfjerkræ og Per Pedersen, formand for Dansk Slagtefjerkræ.

Læs også