Skolesamarbejde i Aarhus

Samarbejdet, der er en konsekvens af Folketingets ønsker for udviklingen på erhvervsskoleområdet, er i startfasen baseret på en række indsatsområder, som Undervisningsministeriet har opstillet i forbindelse med en aftale om tildeling af økonomiske rammer til erhvervsakademi-samarbejdet. Et andet vigtigt punkt i arbejdet er kvalitetssikringen af uddannelserne.

Lederne af de to jordbrugsskoler i Erhvervsakademi Århus, Thomas Bent Andersen, Vejlby og Claus Christensen, DCJ siger:

- Det vigtigste punkt er dog efter vor opfattelse sikring af, at studiekvaliteten er i orden på alle punkter, lige fra lærerkvalifikationer og de fysiske rammer til information og det sociale liv på skolen.

Af direkte betydning for jordbrugsteknologuddannelsen fremhæver de to skoleledere, at alene fællesskabet med to meget større kollegaskoler er inspirerende for nytænkning og engagement, f.eks. i fælles udviklingsprojekter. Samtidig vil fællesskabet på lidt længere sigt også skabe mulighed for at tage fag på tværs af institutionerne eller udbyde fælles kursusaktiviteter.

Læs også