Tysk nitrofen-foder måske solgt til Danmark

Lupinfrø anvendes især som proteinkilde til kvæg.

Plantedirektoratet er i kontakt med de fodervirksomheder, som har modtaget

lupinfrøene fra Tyskland. I øjeblikket opspores det, hvilke bedrifter, der har modtaget foder med indhold af de konkrete leverancer af lupinfrø. Såfremt der stadig er foder tilbage vil det blive tilbageholdt indtil det er undersøgt, om foderet indeholder nitrofen.

Lupinfrø udgør kun en begrænset del af kvægets samlede foder. Fødevaredirektoratet vurderer ud fra de tidligere fund i foder fra lageret, at der ikke er sundhedsmæssige betænkeligheder ved at indtage kød eller mælk fra køer, som har fået det pågældende foder.

Læs også