BSE-mistanke i Nordjylland

Koen har opholdt sig i oprindelsesbesætningen siden fødslen. Besætningen, som ligger i Fødevareregion Nordjyllands område, er blevet lukket.

Undersøgelsesresultatet betyder, at der bliver foretaget yderligere undersøgelser på Danmarks Veterinærinstitut. På grund af prøvematerialets beskaffenhed vil et foreløbigt resultat tidligst foreligge mandag eftermiddag den 17. juni.

I alt er der konstateret BSE hos otte danskfødte køer i Danmark. Fire tilfælde er fundet hos normale slagtedyr og fire tilfælde blandt selvdøde og syge kreaturer.

Flere informationer om BSE kan læses på Fødevaredirektoratets hjemmeside, http://www.foedevaredirektoratet.dk

Læs også