Årets unge familielandbruger

Jens Kristiansen, Tønder, blev den første modtager af nyindstiftet pris i Sønderjysk Familielandbrug.

Årets unge Familielandbruger. Det er navnet på en ny pris, bestyrelsen for Sønderjysk Familielandbrug har indstiftet, og den første modtager af prisen er Jens Kristiansen, Damhusvej 2 i Vennemose ved Tønder, der fik prisen overrakt ved årsmødet.

Indstillingerne til prisen blev foretaget af DSH Faglige Centers økonomikonsulenter. Seks kandidater blev foreslået, inden bestyrelsen valgte 39-årige Jens Kristiansen som den første modtager.

Jens Kristiansen er opvokset ved landbruget og driver i dag sammen med hustruen Gitte – og parrets tre børn - en økologisk mælkeproduktion med 110 SDM-køer og opdræt, hvortil kommer 65 hektar jord foruden 95 hektar forpagtet jord. Hele arealet bruges til produktion af grovfoder.

Prismodtageren glæder sig over valget, men er forundret over, det blev netop ham. Han mener, at en af grundene kan være, at han tager aktiv del i debatten om det, der foregår i landbruget. Det gælder både omkring økologisk mælk og overfor kommunen, hvor han bl.a. var meget aktiv i at protestere mod, at vandingskanaler i forbindelse med bræmmesager blev kaldt vandløb, og det fik i sidste ende kommunen til at trække i land.

Der var oprindelig bindestald med plads til 48 køer, men i 1999 blev der bygget en ny løsdriftsstald. Den gamle bindestald udnyttes stadig til malkning, idet køerne drives frem og tilbage fra løsdriften. Jens Kristiansen mener, han dermed har landets største malkestald. Han malker med syv maskiner, men ser frem til, at der indrettes plads til to malkerobotter.

Jens Kristiansen pløjer og skårlægger selv, men overlader resten af markarbejdet til maskinstationen. Der er ansat en medhjælper, der klarer aftenmalkningen og sørger for, at familien kan have én fast fridag om måneden. Der kommer desuden tre skoledrenge på skift og hjælper til i bedriften.

Læs også