Slut efter mere end 90 år

Med 95 ja-stemmer og kun to nej-stemmer vedtog medlemmerne i Stenstrup-Lunde lokale Foderstofforening A.m.b.A. tilslutningen til SAB.

Sådan kunne stemningen ved generalforsamlingen tirsdag aften i Stenstrup-Lunde lokale Foderstofforening A.m.b.A. med rette beskrives. Tilfredshed med, at det med SAB var lykkedes at finde en solid fusionspartner, men samtidig vemod over at skulle være med til at nedlægge den lokale foderstof, der for over 90 år siden blev startet i en jernbanevogn på Stenstrup Station med varer leveret af Fyens Andels-Foderstofforening, og som siden er vokset op til en markant grovvareforretning til gavn for de lokale landmænd.

At det hele på kun et enkelt år skulle gå så galt, var imidlertid et faktum, som de fremmødte 100 medlemmer i Stenstruphallen nødvendigvis måtte handle ud fra.

Og det gjorde de markant. 95 af dem sagde ja til bestyrelsens fusionsoplæg med Foderstofforretningen S.A.B. A.m.b.A., medens kun to skrev nej på den røde stemmeseddel.

Både han og Chr. N.B. Ulrich, Skjoldemose, håbede på, at sammensmeltningen kan medvirke til, at der fortsat vil findes en fynsk andelsgrovvarevirksomhed.

- Men når vi ser jeres 2001-regnskab, så tjener I for lidt, konstaterede Ulrich henvendt til den tilstedeværende SAB-ledelse, og blev bakket op af Hans Erik Jørgensen:

- En forening har kun berettigelse, hvis medlemmerne bakker op. Men med disse tiders hårde konkurrence er et bedre resultat i høj grad betinget af, at vi landmænd må op med pengepungen.

- Med fusionsaftalen får vi fire millioner kroner til deling, hvor de to dog skal betales tilbage til skattevæsenet. Men bedre ville det være, hvis vi var endnu mere loyale overfor andelen, sagde den sydfynske landmand.

- Jeg forventer at kunne udlodde penge i år, og er ligeledes sikker på, at afdelingsregnskabet for Stenstrup ved årsskiftet igen vil have sorte tal på bundlinien.

At SAB effektivt går i gang i Stenstrup-Lunde, blev med al tydelighed bekræftet af Bent Juul Jørgensen overfor de fremmødte på generalforsamlingen.

- Vi vil straks gå i gang med at gennemgå lager, administration og alle øvrige forhold i virksomheden, og efter en uges tid venter vi at have et overblik over de fremtidige aktiviteter på stedet, var SAB-direktørens vurdering.

Blandt andet vil der snarest blive tilknyttet en leder af afdelingen i Stenstrup, der som et led i fusionsaftalen er sikret opretholdt i minimum fem år.

- Men vi forventer helt sikkert en udbygning af de i forvejen gode faciliteter dernede, blandt andet til modtagelse og håndtering af industrikorn, sagde direktøren ved aftenens generalforsamling og nævnte videre, at alle medlemmerne i nærmeste fremtid vil få besøg af en SAB-salgskonsulent, blandt andet for at få gennemgået alle kontraktforhold.

Læs også