Tiden inde til at forenkle landbrugets organisering

Danske Slagteriers formand opfordrer landbrugets organisationer til i fællesskab at overveje organisationsstrukturen.

Danske Slagteriers formand, gårdejer Bent Claudi Lassen, er parat til at tage initiativ til, at landbruget får tilpasset sin organisationsstruktur.

Danske Slagterier, der er brancheorganisation for svineproducenter, andelsslagterier og forædlingsvirksomheder, er allerede i gang med at overveje organisationens fremtidige struktur efter den forventede fusion mellem Danish Crown og Steff-Houlberg.

Med henvisning til dette sagde Bent Claudi Lassen på Danske Slagteriers delegeretmøde i København i dag, fredag:

- Der er i dag kun godt 50.000 landbrug, heraf godt 20.000 heltidsbedrifter. Om 10 år forventer vi, at der er 35.000-40.000 landbrug – heraf godt 10.000 heltidsbedrifter. Det bør give alle organisationer anledning til at overveje, hvorledes vor organisationsstruktur skal tilpasses.

Claudi Lassen ser gerne, at de aktuelle overvejelser i Danske Slagterier indgår i en større helhed med landbrugets øvrige organisationer.

- Samtidig med overvejelserne om det organisatoriske bør vi meget konkret se på, hvordan vi fagligt bedst udnytter vore ressourcer, vor ekspertise og vore medarbejdere. Der har hidtil været alt for megen prestige i, at hver organisation skulle kunne alting selv, erklærede han.

- Jeg inviterer gerne til et møde for at drøfte den faglige optimering, hvis signalet fra de øvrige organisationer er positivt. Jeg vil garantere for, at vi i fællesskab og til gavn for den enkelte landmand kan få mere ud af de faglige ressourcer og ekspertiser end vi gør i dag, sagde Danske Slagteriers formand.

Claudi Lassen tilføjede, at den kulegravning, der er sat i gang i Danske Slagterier, skal gennemføres på en sådan måde, at brancheorganisationen også kan være åben for og give mulighed for, at landbrugets organisationer i fællesskab kan få udnyttet ressourcerne bedst muligt.

Læs også