Økologer stemmer om fusion

forbrugere står på dagsordenen, når foreningerne i den kommende weekend 2. og

3. marts holder deres respektive generalforsamlinger under fælles tag på

Handelsfagskolen i Højbjerg ved Århus.

Hvis medlemmerne bakker op om idéen, vil en ny samlet organisation afløse

Landsforeningen Økologisk Jordbrug (LØJ), Økologisk Landscenter (ØLC) og de

seks brancheforeninger, der i dag er samlet under ØLCs paraply.

De sidste 20 år er de danske økologers foreninger gået foran i opbygningen af

verdens højeste markedsandel for økologiske fødevarer. I samme periode har

foreningerne arbejdet intensivt med faglig udvikling af den økologiske

produktionsform.

Nu vil de ved at gå sammen for at ruste sig til de mange nye faglige, politiske

og markedsmæssige udfordringer, den økologiske produktion står overfor.

- En samling af de nuværende foreninger vil give os en mere overskuelig

organisation, bedre synlighed og større gennemslagskraft, når vi samler alle

gode kræfter, mener formanden for Økologisk Landscenter (ØLC), Henrik Refsgaard.

Formanden for Landsforeningen Økologisk Jordbrug (LØJ), Knud Erik Sørensen, er

overbevist om, at en fusioneret forening vil gavne økologerne og deres

holdninger.

- Jeg er sikker på, at vi vil få en stærk organisation, der med klar stemme kan

tale økologiens sag, siger han.

På den første generalforsamling i den nye forening skal medlemmerne stemme om

to forslag til organisationens navn: Foreningen Dansk Økologi og Økologisk

Landsforening.

Ved valget af formand er tre kandidater på banen: LØJs formand Knud Erik

Sørensen, ØLC-formanden Henrik Refsgaard samt formanden for de økologiske

mælkeproducenters brancheforening (ØBM), Carsten Sørensen.

Det samlede oplæg til organisationen kan ses på hjemmesiden www.okologiens-

hus.dk.

Læs også