Byggeriet i Vissenbjerg indledes mandag

Mandag eftermiddag klokken 15 tages de første officielle spadestik til Landbrugsrådgivningen NordVestfyn’s nye landbocenter. Direktør Arne Allesø-Rasmussen viser her tegningen af centret i Vissenbjerg frem.

Mandag den 25. februar 2002 bliver en mærkedag for landbrugsrådgivningen i det nord- og vestfynske område.

Om eftermiddagen klokken 15 tages nemlig de første officielle spadestik til et helt nyt landbocenter, som Landbrugsrådgivningen NordVestfyn opfører på en attraktivt beliggende grund på adressen Damsbovej 11 i Vissenbjergs erhvervsområde mellem Vissenbjerg by og tilslutningsanlæg 54 ved den fynske motorvej.

Det første spadestik tages af Vissenbjerg Kommunes tidligere borgmester, byrådsmedlem Ole Nielsen (C). Andet spadestik tages af Landbrugsrådgivningen NordVestfyn’s formand, gårdejer Torben Bang, Ørsbjerg. Og tredje gang spaden stikkes i jorden, gøres det af chefkonsulent i planteavlsafdelingen, Michael Lønbæk, som repræsentant for rådgivningsselskabets medarbejdere.

Uden for bygningen, der får hovedindgang og facade ud mod Damsbovej, etableres et stort antal parkeringspladser til henholdsvis ansatte og gæster/kunder.

Ud over Landbrugsrådgivningen NordVestfyn’s egne ca. 94 medarbejdere vil tillige 11 ansatte hos Kvægavlsforeningen Fyn og Kontrolforeningen Fyn deres daglige arbejdsplads i det nye center.

Anlægsbudgettet for det nye center med plads til landbrugsrådgivningen, kvægavlsforeningen og kontrolforeningen er på i alt 38.500.000 kroner. Heri er indregnet ca. to millioner kroner til uforudsete udgifter (som man håber, der ikke bliver brug for). Derudover vil der blive brug for nyt inventar til mødelokaler og delvis til kontorarbejdspladser for ca. en million kroner.

Efter afholdt licitation opføres det nye landbocenter af firmaet E. Pihl & Søn A/S, Vejle (samme firma, som bygger det nye operahus i København for A.P. Møller). Projekteringen er udført af arkitektfirmaet Karl C. Rosenberg Rasmussen A/S, Middelfart, og Middelfart-afdelingen af ingeniørfirmaet Hundsbæk & Henriksen A/S.

- Med den synergieffekt, det vil give, at alle medarbejdere nu bliver samlet i ét hus, får vi mulighed for at tilbyde medlemmerne af de to samarbejdende landboforeninger, en optimeret rådgivning og service, påpeger direktøren, der regner med, at det ikke bliver dyrere for medlemmerne.

- Det er vores målsætning, at det ikke skal blive dyrere for medlemmerne med det nye center, end det er i dag. Dels er renten historisk lav for øjeblikket, og dels består næsten 75 procent af centrets omkostninger af løn og andre personaleomkostninger. Derfor regner vi med, at de ekstra udgifter, der vil komme, nogenlunde vil blive opvejet af rationaliseringsgevinsten, understreger Arne Allesø-Rasmussen.

I øvrigt forventes det, at de to samarbejdende forening sammenlægges til én forening med virkning pr. 1. januar 2003. På generalforsamlingerne i næste uge skal medlemmerne i Nordfyns Landboforening og Vestfyns Landboforening træffe beslutning herom.

Læs også