135.000 tons sukker i Assens

Roekampagnen 2001 ved Assens Sukkerfabrik fik et fint forløb uden nævneværdige problemer. Produktionen blev dog noget mindre end i rekordåret 2000.

Roekampagnen 2001 ved Danisco Sugar Assens Sukkerfabrik sluttede med levering af de sidste roer mandag den 7. januar (2002) og udlevering af det sidste affald dagen efter.

I løbet af de 97 døgn, kampagnen varede (98 døgn året før), oparbejdede Assens Sukkerfabrik 890.000 tons rene roer (933.000 tons året før) fra 2.254 sukkerroedyrkere på Fyn, i Syd- og Sønderjylland samt fra den nu nedlagte Gørlev Sukkerfabriks område på Sjælland.

Den gennemsnitlige sukkerprocent blev 16,6 mod 17,3 i 2000. Roernes renhed blev med 87,7 procent næsten lige så flot som sidste års 88,0 procent. Årets sukkerproduktion blev i alt på 135.000 tons mod sidste års rekord på 153.000 tons sukker.

Den gennemsnitlige sukkerproduktion pr. kampagnedøgn blev dermed tæt på 1.400 tons. Illustreret med noget, som alle kender, svarer det til ca. 700.000 almindelige 2 kg sukkerposer, som dem man finder i brugsen eller hos købmanden!

Saftkvaliteten var med et gennemsnitligt amino-N tal på 101 rigtig god, selv om år 2001 heller ikke på dette punkt kunne »stikke« 2000-kampagnens rekord på kun 76 (lavest er bedst, red.).

- Kampagnen er gået godt, konstaterer roechef Erik Rysholt Poulsen, Assens Sukkerfabrik. Roeleveringen gik fint gennem hele kampagnen. På grund af kraftigt snefald i slutningen af december kneb det i et par dage med at få roer ind, men alle gjorde en stor indsats for, at vi kunne få roer nok, så produktionen kunne holdes i gang. I gennemsnit for hele kampagnen blev den gennemsnitlige oparbejdning 10.100 tons rene roer pr. døgn.

- Tørstofindholdet i roerne var lavere i år end normalt, påpeger Erik Rysholt Poulsen. Men på grund af, at kampagnen blev lidt længere end forventet, fik vi alligevel produceret den mængde HP-Pulp, vi havde regnet med.

- Der er stor interesse for HP-Pulp, og med et mere normalt tørstofindhold i roerne håber vi næste år at kunne producere lidt mere.

- I det store og hele har vi dog haft en utrolig jævn afhentning af affald, og det har ikke været nødvendigt at iværksætte tvangssalg, konstaterer roechef Erik Rysholt Poulsen.

Gennemsnitsprisen på handelsaffald blev 19,30 kroner pr. tons mod godt 11 kroner i sidste roekampagne.

Læs også