Stor omsætning på Kolding Eksportmarked

Hver uge omsættes en halv snes tusind dyr på det nye Kolding Eksportmarked, som er placeret ved Eltang uden for Kolding.

Efter at være blevet sagt op fra de tidligere lokaliteter på Kolding Havn dannede det tidligere Kolding Eksportmarked ApS sammen med Fyens Stifts Kreaturhandlerforening, der selv var blevet sagt op fra det hidtidige Odense Kvægtorv, et nyt selskab, Kolding Eksportmarked A/S, hvor hver af de to parter ejer halvdelen af aktiekapitalen.

Det nye selskab har på en grund ved Eltang nær motorvej E20/E45 nordvest for Kolding opført et moderne kompleks med en markedshal med plads til 350 kreaturer løse i bokse. Desuden er der haller til smågrise og spædkalve til videreopfedning samt til søer og svin til slagtning. Foruden diverse servicebygninger, blandt andet en bygning med kontorer, mødelokaler og kantine samt en overdækket vaskeplads med plads til seks lastbiler ad gangen.

Det nye Kolding Eksportmarked blev taget i brug af de jyske kreaturhandlere 3. oktober 2000, og fra og med mandag 7. januar 2002 har de fynske kreaturhandlere ligeledes flyttet deres markedsaktiviteter til det nye markedskompleks.

Til forskel fra de gamle eksportmarkeder i Kolding og Odense, er ingen af dyrene bundne. Alle står løse i hver sin boks, hvor de stille og roligt bliver ledt hen fra de lastbiler, som har indtransporteret dem.

- Systemet med båse til hvert enkelt dyr gør det lidt vanskeligere at se på dyrene, erkender Erling Pedersen. Til gengæld er det meget nemt at arbejde med dyrene, og de får en meget skånsom behandling. Samtidig er markedet blevet en bedre arbejdsplads. Forstået på den måde, at der sker færre skader på dem, der arbejder her.

Derudover handles hver tirsdag, onsdag og torsdag spædkalve til eksport – normalt 300-500 kalve hver uge.

For grisenes vedkommende er der omsætning af smågrise alle ugens fem hverdage fra mandag til fredag. Den ugentlige omsætning af smågrise svinger mellem 5000 og 10.000 stykker. Tirsdag og onsdag omsættes hver uge desuden 500-1000 slagtesvin og slagtesøer.

- Vi kan mærke, at der fra både producenternes og kundernes side er opmærksomhed om vores nye eksportmarked, fortsætter Erling Pedersen. Landmændene ved, at vi er et alternativ til de store slagterier. Og vi har den glæde, at mange store kunder, blandt andre Dansk Supermarked, køber meget ind på markederne. Opkøberne vil gerne se dyrene, inden de bliver slagtet, så de er sikre på at få den rigtige kvalitet.

- Det stiller til gengæld større krav til os om at have alting i orden, for eksempel med hensyn til dyrevelfærd og hygiejne. Og så er det jo heller ingen »bagdel«, at vi ligger tæt på motorvejen og med gode til- og frakørselsforhold, understreger formanden for Kolding Eksportmarked.

Læs også