Fynsk premiere i Kolding

Fra og med årsskiftet omsætter de fynske kreaturhandlere slagtekreaturer, spædkalve til eksport samt smågrise, slagtesvin og slagtesøer på det nye Kolding Eksportmarked, hvis store kvæghal har plads til 350 stykker kvæg, opstaldet i hver sin bås.

Mandag den 7. januar var en historisk dag for de fynske kreaturhandlere. Den dag afholdtes nemlig det første »fynske« slagtekvægmarked på det nye Kolding Eksportmarked, der fra årsskiftet – for de fynske kreaturhandleres vedkommende – har afløst Odense Kvægtorv som omsætningssted for slagtekreaturer, spædkalve til eksport samt smågrise, slagtesvin og slagtesøer.

Det traditionsrige Odense Kvægtorv har, siden TV2 i 1988 rykkede ind i det oprindelige kvægtorv på Rugårdsvej 25, haft til huse i det tidligere Odense offentlige Slagtehus på Rugårdsvej 60 i Odense. Imidlertid har denne bygnings ejer, Odense Kommune, besluttet at anvende området til andet formål.

Fyens Stifts Kreaturhandlerforening, som har stået for driften af Odense Kvægtorv siden 1979, har i stedet sammen med det tidligere Kolding Eksportmarked ApS dannet et nyt selskab, Kolding Eksportmarked A/S, hvor hver af de to parter ejer halvdelen af aktiekapitalen.

Det nye Kolding Eksportmarked blev taget i brug af de jyske kreaturhandlere den 3. oktober 2000, og fra og med mandag den 7. januar 2002 har de fynske medejere altså også flyttet deres markedsaktiviteter til det nye markedskompleks.

Til forskel fra de gamle eksportmarkeder i Kolding og Odense, er ingen af dyrene bundne. Alle står løse i hver sin boks, hvor de stille og roligt bliver ledt hen fra de lastbiler, som har indtransporteret dem.

- Systemet med båse til hvert enkelt dyr gør det lidt vanskeligere at se på dyrene, erkender Erling Pedersen. Til gengæld er det meget nemt at arbejde med dyrene, og de får en meget skånsom behandling. Samtidig er markedet blevet en bedre arbejdsplads. Forstået på den måde, at der sker færre skader på dem, der arbejder her.

Der ud over handles hver tirsdag, onsdag og torsdag spædkalve til eksport – normalt 300-500 kalve hver uge.

For grisenes vedkommende er der omsætning af smågrise alle ugens fem hverdage fra mandag til fredag. Den ugentlige omsætning af smågrise svinger mellem 5.000 og 10.000 stykker. Tirsdag og onsdag omsættes hver uge desuden 500-1.000 slagtesvin og slagtesøer.

- Vi kan mærke, at der fra både producenternes og kundernes side er opmærksomhed om vores nye eksportmarked, fortsætter Erling Pedersen. Landmændene ved, at vi er et alternativ til de store slagterier. Og vi har den glæde, at mange store kunder, blandt andre Dansk Supermarked, køber meget ind på markederne. Opkøberne vil gerne se dyrene, inden de bliver slagtet, så de er sikre på at få den rigtige kvalitet.

- Det stiller til gengæld større krav til os om at have alting i orden, for eksempel med hensyn til dyrevelfærd og hygiejne. Og så er det jo heller ingen »bagdel«, at vi ligger tæt på motorvejen og med gode til- og frakørselsforhold, understreger formanden for Kolding Eksportmarked.

Læs også