Usikkerhed om indhold af ammoniakhandlingsplan

Regeringsskiftet og det midlertidige stop for udgifter over 25.000 kr. er den indtil nu tydeligste forandring, som den nye regering har bibragt, hedder det i en orientering fra Dansk Familielandbrug, fredag den 4. januar.

På lidt længere sigt er det nu meldt ud, at regeringen ønsker en helt ny høringsrunde af den såkaldte husdyrgødningsbekendtgørelse, som er det væsentligste værktøj til udmøntning af den tidligere regerings Ammoniakhandlingsplan.

Hvilke ændringsforslag der bliver tale om er endnu ikke klart, men vi forventer at der kigges nærmere på forslaget om egenkontrol af gyllebeholdere, overdækning af markstakke med kompostdug med videre Måske vendes også et fremtidig forbud mod halmludning igen.

Der kan formodentlig ikke ventes væsentlige lempelser, men udformning af kontrol og dispensationsmuligheder vil det være oplagt at overveje nærmere, vurderer Dansk Familielandbrug.

Læs også