Nye fusionsplaner i fynsk landbrug

De fem landboforeninger i Agrogården, Fynsk Landbrugsrådgivning har planer om en fusion, der skal samle rådgivningen og de politiske kræfter i én forening. Den bedste løsning vil være én forening og ét rådgivningscenter, siger formanden for Agrogården, Kurt Nissen.

Så er der igen fusionsplaner i fynsk landbrug. Et flertal af de folkevalgte i Agrogården, Fynsk Landbrugsrådgivning I/S arbejder frem mod en sammenlægning af de fem foreninger, som er med i samarbejdet, nemlig Agrogården samt foreningerne på Østfyn, Sydfyn, Langeland og Ærø.

På torsdag mødes bestyrelsen i rådgivningsselskabet for at drøfte, hvordan man kommer videre med de planer, som for nylig blev diskuteret på et møde mellem de folkevalgte repræsentanter den 7. december.

Endnu ligger der ingen konkrete fusionsmodeller på bordet, men formanden for selskabets forretningsudvalg, Kurt Nissen, lægger ikke skjul på, hvad, han mener, er den ideelle løsning.

- Den bedste løsning vil være én forening og ét rådgivningscenter. Der ligger en række rationaliseringsgevinster i at samle rådgiverne på et sted. Det vil også være en styrke, hvis vi samler det politiske, siger han.

Kurt Nissen tilføjer, at en fusion med rationalisering af rådgivningsapparatet kan gennemføres uden fyring af medarbejdere. Rationaliseringen kan hentes gennem naturlig afgang.

- Det er ikke af nød, vi gør det, understreger han. Vi har en sund og god økonomi og lever også op til budgettet i 2001. Men hvis vi også skal udvikle os til gavn for medlemmerne i fremtiden, er det vigtigt at træffe nogle beslutninger, mens vi har den fulde handlefrihed. Og det har man kun, så længe man har en sund økonomi, fastslår Kurt Nissen.

Bestyrelsen vil på baggrund af mødet på torsdag komme med nogle tanker og ideer til fusionen. Men der bliver ikke tale om et egentligt fusionsudspil. Det er meningen, at tingene skal diskuteres på de fem foreningers generalforsamlinger i det nye år. En eventuel fusionsdato er heller ikke fastsat.

- Hvis medlemmerne kommer med en positiv tilbagemelding på generalforsamlingerne, vil vi arbejde videre med planerne. Men tingene skal ikke forceres, siger Kurt Nissen, men understreger, at medlemmerne er begyndt at efterlyse svar på, hvad man vil med den fremtidige forenings- og rådgivningsstruktur.

Læs også