Stålrør reducerer lugt og øger trivslen hos slagtekalve

På Wilhelmsminde nær Hobro har man fået installeret et PowerPack-anlæg. Det har blandt andet givet større tilvækst

Fjernelse af brint i både vand, foder og gylle får pH til at stige – og har blandt andet reduceret lugten i stalden hos Lars Peter Funder, som er slagtekalveproducent ved Hobro.

Han har fået installeret et PowerPack-anlæg for fire måneder siden, og så fra begyndelsen positivt på effekten.

Ved Søren Peter Funder har det betydet flere ting:

De skal nu muge ud færre gange om året, fordi halmen kan suge mere. Det giver mindre lugt og kalvene har fået en større tilvækst, højere sundhed og dyrevelfærd.

Proteinet i alt foderet er også blevet lettere tilgængeligt for slagtekalvene, så Søren Peter Funder har kunnet reducere 10 gram fordøjeligt råprotein.

Her foruden har han også oplevet en strømbesparelse, idet ikke alle ventilatorer i stalden behøver at køre på samme tid.

Læs mere i Effektivt Landbrug onsdag.

Her kan du se, hvordan du tegner abonnement.

Læs også