Vietnam mangler svinekød

Rusland lukker for vestligt svinekød og vil skaffe det andre steder fra. Men i mange asiatiske lande stiger forbruget af svinekød voldsomt

I Vietnam spiser de svinekød – og rigtig meget af det.

Svinekød udgør 75 procent af alt kød, der spises i Vietnam. Svinekød er så væsentlig en bestanddel af den vietnamesiske diæt, at McDonald’s ved åbningen af deres første restaurant i Vietnam tidligere i år lancerede en ny burger med bøf af svinekød specielt udviklet til det vietnamesiske marked.

Vietnam har de seneste 10 år haft en økonomisk vækst på mellem fem og syv procent om året, en voksende middelklasse og en befolkningstilvækst til byerne, som er blandt de højeste i verden.

I takt med en højnet levestandard i Vietnam er efterspørgslen på svinekød steget i de senere år.

Svineproduktion domineret af små besætninger

Det har også været medvirkende til at sætte skub i udviklingen af den vietnamesiske svineproduktion. En udvikling der blandt andet viser sig i retning af større svinefarme, øget anvendelse af udenlandske avlssvin og genetik, bedre foder samt større udbytte pr. slagtesvin.

Samtidig med tydelige tegn på professionalisering af den vietnamesiske svineproduktion er sektoren fortsat domineret af små husdyrbesætninger med få grise.

På trods af at mange småbrug har indstillet svineproduktion i de senere år som følge af manglende rentabilitet, anslås det, at 85 procent af svineproduktionen stadig kommer fra besætninger på mindre end 10 svin.

Støtte til moderne svineproduktion

Der findes i dag kun et begrænset antal moderne svineslagterier i Vietnam.

Flere af slagterierne kører på nedsat kapacitet, da de ikke kan konkurrere med såkaldte baggårdsslagterier, der udgør et billigere og lettere tilgængeligt alternativ for de mange mindre svineavlere.

Den vietnamesiske regering støtter udviklingen af en moderne svineproduktion, der kan tilfredsstille den voksende lokale efterspørgsel, understøtte eksport samt bidrage til en højere fødevaresikkerhed. Men det går fortsat langsomt med at omstille produktionen i mange af Vietnams provinser.

Man er nået længst med omstillingen af produktionen i provinserne omkring Vietnams største by, Ho Chi Minh City. Her ses øget anvendelse af rene racer samt brug af kommercielt fremstillet foder frem for foder baseret på husholdningsaffald.

Det har været medvirkende til, at gennemsnitsvægten pr. slagtesvin nationalt er steget fra helt lave niveauer til 60-70 kg over en tiårig periode.

Moderne fødevarebutikker på vej

De vietnamesiske forbrugere vil også fremover være med til at drive udviklingen i retning af en mere moderne svineproduktion, hvor kvalitet og fødevaresikkerhed er vigtige faktorer.

De vietnamesiske forbrugeres foretrukne indkøbssted er fortsat de lokale markeder, når der skal købes kød og grøntsager. 90 procent af alt svinekød sælges ferskt herfra. Den moderne detailhandel vinder dog hastigt indpas - især i de større byer, hvor supermarkeder og nærbutikker fremstår som et godt alternativ for den voksende middelklasse.

Det er forventningen, at Vietnam i de kommende år vil være afhængig af import af svinekød for at imødekomme den voksende lokale efterspørgsel.


Læs også