Rekordresultat i Danish Crowns oksekødsdivision

75 øre til kreaturandelshaverne – trods en vanskeligt start på året

- svarende til ca. 200 kr. ekstra for et gennemsnitskreatur

- svarende til ca. 200 kr. ekstra for et gennemsnitskreatur

Resultatet er realiseret via en stærk fremgang i løbet af regnskabsåret, hvis begyndelse var præget af en række ekstraordinære problemer dels som udløber af BSE- og M&K-restriktionerne, og dels problemer med adgang til det russiske marked. Problemer, som ramte både virksomhed og andelshaver, med gener og omkostninger til følge.

Med en gennemsnitlig notering for alle typer slagtedyr på 13–14 kr./kg svarer restbetalingen til et pristillæg på ca. 5% - svarende til ca. 200 kr. for et gennemsnitskreatur.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi trods svære odds i begyndelsen af dette år alligevel kan ende med en indstilling om en rekordrestbetaling, siger formanden for Danish Crown’s kreaturudvalg Peder Philipp.

- Med det utilfredsstillende indtjeningsniveau, der er i kvægsektoren i disse år, vil dette være et særdeles velkomment bidrag, og det demonstrerer Danish Crown’s konkurrencedygtighed på oksekødsområdet. Samtidig er det vigtigt at pointere, at kreaturandelshaverne også via restbetalingen får andel i overskuddet i de forædlingsselskaber, som er en del af Danish Crown-koncernen. Det illustrerer, at det kan betale sig at være andelshaver i Danish Crown, og dermed opnå medejerskab af en af verdens største og mest succesfulde kødvirksomheder.

- Samtidig er det vigtigt at konstatere, at de kapacitetsproblemer, der var til stede først på året, nu er overvundet fuldt ud, og at vi derfor kan servicere vore andelshavere langt mere optimalt. Med landets mest moderne og rationelle slagteanlæg, samt adgang til et afsætningsapparat og en forædlingsgevinst både inden- og udenfor oksekødssektorens rammer, står vi stærkt rustet til konkurrencen i det nye år, siger Peder Philipp.

Danish Crown har i det afsluttede år slagtet i alt 437.850 kreaturer, heraf 106.670 på det sydslesvigske slagteri i Husum, og er dermed blandt Europas 10 største oksekødsvirksomheder. Udover den primære opskæring og slagtning omfatter aktiviteterne detailpakning af oksekød samt forædling af biprodukter, herunder majoritetsandel i hudeselskabet Scan-Hide AmbA. Over 90% af selskabets leverancer i Danmark hidrører fra selskabets andelshavere.

Regnskabsresultatet er i dag (tirsdag den 19. november) forelagt for selskabets kreaturrepræsentanter, og vil i morgen blive behandlet i det samlede repræsentantskab.

Læs også