Landbrugstoppen: Regerings farve har ingen betydning

Landbrugets organisationer kan og skal samarbejde med regeringen. Partifarven har kun begrænset indflydelse på landbrugets udvikling i de kommende år lyder vurderingen fra organisationerne.

- Den overordnede udvikling i landbruget vil ikke ændre sig uanset, hvilken farve regeringen har, siger Landbrugsraadets præsident Peter Gæmelke til Effektivt Landbrug.

- Helt grundlæggende er landbruget enig med både Socialdemokratiet og Venstre om, at vi skal tage hensyn til miljøet og lægge vægt på dyrevelfærd. Og der vil formentlig også være enighed i store træk om skatter og afgifter.

Der, hvor Peter Gæmeke kan se en forskel, er i måden, man tænker på kontrol. En socialdemokratisk regering vil være mere formynderisk end en borgerlig regering, vurderer han.

Ifølge Peter Gæmelke vil fremtidens landbrug give en større mangfoldighed. Der vil komme flere store effektive landbrug. Han påpeger, at det er nødvendigt for at sikre miljøet og udnytte de teknologiske muligheder. Der vil også komme flere helt små bedrifter. Men der vil blive tyndet ud i mellemgruppen, vurderer præsidenten.

- Hvis der skal ske ændringer er det på baggrund af krav fra den brede befolkning, siger Peder Thomsen.

Han så gerne, at langbrugsloven blev strammet op, så det blev vanskeligere at etablerer store brug, og at kontrollen med sammenlægninger blev effektiviseret.

Læs også