Mælkeproducenter ønsker personlige kontis i Arla

KAN KOMME PÅ TALE: - Jeg er tilhænger af, at vi får en personlig konto i vores eget mejeri, lyder det fra mælkeproducenternes formand. Arla Foods’ næstformand er ikke afvisende overfor tanken, som vil blive drøftet med andelshaverne.

Formanden for Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter, Povl Thomsen, Nibe, ser gerne, at Arla Foods opretter personlige kontis for andelshaverne. Han mener således, at mejerikoncernens nyligt fremlagte strategi, der kræver investeringer i milliardklassen, skal tættere på den enkelte andelshaver i selskabet.

- Jeg er tilhænger af, at vi får en personlig konto i vores eget mejeri. Det vil nemlig betyde, at tingene kommer tættere på den enkelte. I dag er det langt mere diffust, når pengene »bare« indgår i det store fællesskab. Jeg tror faktisk, at oprettelsen af personlige kontis vil give andelshaverne et større engagement i selskabet og skabe en større integration, siger Povl Thomsen til Effektivt Landbrug.

Han peger videre på, at Arla Foods’ fremtidige investeringer kræver, at der konsolideres med op imod 5 øre pr. kg mælk fra andelshaverne mod cirka 2 øre i dag.

- I gennemsnit ryger vi op på noget i retning af 25.000 kroner til konsolidering pr. andelshaver mod 10.000-12.000 i dag. De penge ser jeg gerne, kommer lidt tættere på mælkeproducenterne. Så lad os få det her drøftet henover sommeren, opfordrer Povl Thomsen, der overordnet set er tilfreds med Arla’s nye strategiplan.

- Tingene skal selvfølgelig finansieres, og jeg vil ikke afvise, at personlige kontis kan komme på tale. Faktisk har vi bedt et udvalg komme med oplæg til, hvordan de her ting kan tilrettelægges. Så vi gør os nogle tanker i den retning. Tingene vil blive drøftet med andelshaverne og repræsentantskabet, når der er et oplæg klar.

- For mig er det dog afgørende, at andelshaverne får den bedst mulige afregning. Og derfor er det ikke afgørende, om alle pengene »kommer på navn«, eller om beløbene splittes op. Men det er altså noget, vi skal have diskuteret her i det næste halve års tid, siger Knud Erik Jensen.

Han nævner i samme forbindelse, at andelshaverne fra fusionen mellem MD Foods og Kløver Mælk har cirka en milliard kroner stående på navn.

Læs også