Optimisme på Landbohøjskolen

Overskrifterne i dagspressen har været præget af nedslående meldinger om søgningen til de naturvidenskabelige uddannelser. På Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole er man mere optimistiske.

Der bliver som sædvanlig fyldt op på dyrlæge-, skovbrugs-, landskabsarkitekt- og levnedsmiddelstudierne. Specielt interessen for at dygtiggøre sig inden for videnskaben om fødevarer er stigende. Det tages som udtryk for, at unge mennesker er klar over vigtigheden af sunde og sikre madvarer. Det er godt for universitetet, men også godt for Danmark på længere sigt. Mange levnedsmiddelkandidater havner nemlig i industrien og er med til at udvikle vores fødevareindustri.

- Ved en analyse af kendskabet til vores uddannelser har vi fået kontante tal for, at mange uddannelsessøgende slet ikke kender Landbohøjskolen. Og det til trods for vores ihærdige bestræbelser på at nå ud til de unge. Hvis uddannelserne på Landbohøjskolen bliver bevidst fravalgt, må vi acceptere det. Men det er bundærgerligt, hvis de unge ikke søger os, fordi de slet ikke ved, hvad vores universitet står for, siger rektor Bent Schmidt-Nielsen.

Agronomuddannelsen med alt hvad der hører sig til af biologi, u-landsarbejde, miljøovervågning o.s.v., er derfor stadig åben for interesserede, når den koordinerede tilmelding sender meddelelse ud om ledige pladser midt i august. Det samme gælder for det lille studium, jordbrugsøkonomi, der ellers er meget aktuelt i forbindelse med udvidelsen af EU, u-landenes stilling i verdenshandlen, tilskudsproblematikker m.v. Også her har Landbohøjskolen plads til flere studerende den første september.

- Det er hårdt at være på forkant, påpeger rektor Bent Schmidt-Nielsen.

Læs også