BSE muligvis forårsaget af scrapie

Får med sygdommen scrapie mistænkes nu kraftigt for indirekte at have forårsaget den britiske kogalskabskatastrofe.

Ifølge Farmers Weekly’s hjemmeside viser nye, britiske undersøgelser, at fåresygdommen scrapie, der er sammenlignelig med kogalskab (BSE), har været den indirekte årsag til, at kreaturer har udviklet BSE.

Mistanken går på, at kreaturer har fået kød- og benmel, som er produceret af får med scrapie, og at kreaturerne ad den vej har udviklet kogalskab.

Lignende teorier har tidligere været afvist i forskerkredse. Men et forskerteam fra Cambridge Universitetet mener ikke, man kan udelukke scrapie som en form for katalysator for kogalskab.

Allerede i 1970’erne blev er stort antal britiske kalve fodret med kød- og benmel i deres første leveuger. Ifølge de britiske undersøgelser er der stor sandsynlighed for, at de fleste BSE-køer allerede blev inficeret som kalve.

Der registreres mellem 5.000 og 10.000 tilfælde af scrapie i Storbritannien årligt.

Læs også