Fødevarer med vitalitet

Det åndelige er også en del af fødevareproduktionen, mener en biodynamisk landmand. For ham er det at producere sunde produkter både en levevej og en livsstil.

Landmand Günther Lorenzen i Jejsing ved Tønder har været det hele igennem – fra konventionel landbrug i 1976 til økologisk i 1986 og, siden 1996, til biodynamisk landbrug.

Han og hans kone Christa føler, at de har et stort ansvar for forbrugernes sundhed i og med at de er fødevareproducenter. Derfor har de valgt at dyrke deres mange kartofler, gulerødder og andre grønsager samt brødkorn på en måde, som de mener giver den bedste kvalitet.

Og det gælder ikke bare spisekvalitet, men også livskvalitet.

Men når det kommer til at forklare forskellen mellem det økologiske og det biodynamiske landbrug er det straks sværere, uden at det biodynamiske kommer til at lyde som en værre gang hokus-pokus.

Når det drejer sig om biodynamisk landbrug er det ikke alene de gængse kvalitetsparametre, såsom proteinindhold og vitaminindhold, der gælder. I det biodynamiske inddrager man også planternes vitalitet, eller livskraft, i diskussionen.

- Når vi spiser en grønsag eller et andet planteprodukt, indtager vi dens fysiske bestanddele, som indeholder forskellige næringsstoffer. Men en plante har også haft et liv – den har været vital. Den indeholder noget, som den har skabt via fotosyntese, altså ved hjælp af sollyset, forklarer Günther Lorenzen.

Forskellen mellem en sten og plante er, at planten har liv. Og forskellen mellem en plante og et dyr er, at dyret har en slags sjæl. Den kan tænke, den har instinkter, følelser og drifter og kan bevæge sig. Det er ting, der er svære at måle, men derfor er de reelle nok alligevel. På samme måde forholder det sig med fødevarernes vitalitet.

- Om foråret spreder vi et humuspræparat ud på den bare jord for at få en mere harmonisk vækst. Det styrker planternes roddannelse og begyndende vækst. Om sommeren anvender vi et kisel-præparat på de voksende planter. Det fremmer modningsprocessen ved at det indvirker på lysoptagelsen, fortæller Günther Lorenzen.

Læs også