Foderkvalitet forud for fine facader

På godt et år har ØA Fyn bragt sig i front i resultaterne af de fynske foderanalyser. Mange ressourcer har vi brugt på at gennemrenovere produktionsanlæggene i Otterup og Rudkøbing, siger områdechef Per Mosegaard.

Disse punkter havde første prioritet, da Østsjællands Andel (ØA) for halvandet år siden købte grovvaredelen hos Emmelev Mølle for at etablere ØA Fyn som et aktieselskab med base midt i landet - mellem den store andelsgrovvarevirksomheds i alt 15 afdelinger øst for Storebælt og de tre afdelinger omkring Holstebro.

- Vi så store muligheder i produktionsapparatet og kundegrundlaget, og vi kan nu se tilbage på et godt premiere-år i det fynske, siger ØA Fyn’s områdechef, Per Mosegaard.

- Seneste analysetal fra Plantedirektoratet taler sit tydelige sprog. Vore blandinger havde som de bedste af de afprøvede fynske blandinger et merindhold på 2,0 FEs energiindhold, og det er vi naturligvis både tilfredse med og stolte af, siger områdechefen, der erkender, at det har kostet mange penge at komme så vidt på rekordtid. Ikke mindst har det kostet ressourcer at få ryddet op og renoveret produktionsapparatet i Otterup og Rudkøbing til den standard, som ØA står for.

- På fabrikken i Rudkøbing har vi nu højeste A-status indenfor kyllingefoder. Anlægget, som er såkaldt rød zone med krav om beskyttelsesdragt og andre strenge forholdsregler, kan med den status blandt andet producere foder til opformeringsbesætninger.

I det hele taget har ØA stor succes med foder til slagtekyllinger. Fra anlægget i Rudkøbing forsynes besætninger på hele Fyn og Jylland med foder, og resultaterne fra afprøvningerne ligger også her i top.

- Faktisk får foderet karakter hver 42. dag, når et hold slagtekyllinger er færdige til slagtning. Resultaterne for hvert hold bliver af slagteriet tilmed offentliggjort på internettet, så alle interesserede kan følge foderkvaliteterne.

I Otterup produceres såvel svinefoder som kvægfoder, og ligesom i Rudkøbing er der tale om salmonellakontrolleret produktion. Ud over oprydning og renovering af såvel råvarelager som produktionsanlæg er der blandt andet investeret i et nyt fedtanlæg i Otterup.

- Vor produktion er tilpasset og målrettet de fynske kunders krav til indhold og råvarer. Men samtidig udnytter vi ØA Fyn’s placering midt i landet. Således produceres kvægfoder i Otterup til ØA-koncernens jyske kunder, og som nævnt sendes kyllingefoder fra Langeland til alle kunder vest for Storebælt, fortæller Per Mosegaard, og nævner, at der fra kornlagrene på Lolland-Falster med skib transporteres en hel del hvede til Rudkøbing - i størrelsesorden 8-900 tons ugentligt - til brug i det avancerede kyllingefoder.

- Vi har i ØA et positivt foderimage, som det er lykkedes også at skabe på Fyn via den gennemgribende renovering og modernisering af de to produktionssteder. Nu venter næste trin, nemlig en mere intens markedsføring og herunder en markering af vor ØA-profil.

I ikke mindre end 30 år har Per Mosegaard været beskæftiget i den fynske grovvarebranche, startende hos hedengangne A/S Elias B. Muus og siden i Superfos Korn. Efter en kortere periode som forretningsfører i Oure lokale Andel kom han til Østsjællands Andel forrige år.

- Naturligvis blev jeg spurgt om mulighederne for etablering i det fynske, og ikke mindst set i lyset af forløbet det første år, har det været en rigtig og fremadrettet beslutning, som ØA’s bestyrelse tog ved at købe grovvaredelen af Emmelev A/S.

- Vi oplever en stor entusiasme hos alle i organisation, og ØA Fyn fungerer som et stærkt team, oplever Per Mosegaard, der har det daglige ansvar for den fynske afdeling.

Produktionsansvarlig er Brian Grønbæk, medens Michael Eliean tager sig af logistikken. I alt er fem salgsfolk tilknyttet ØA Fyn samt en rådgiver på fjerkræområdet.

Foruden hovedkontoret og fabrikken i Otterup samt afdelingen med produktionsanlægget i Rudkøbing har ØA Fyn sæsonåbne afdelinger i Hundslev og Kværndrup samt et råvarelager i Harndrup.

- Vi fungerer som en selvstændig enhed med eget regnskab og budget, men hvor regnskabs- og økonomifunktionerne foregår på hovedsædet i Karise, forklarer Per Mosegaard.

Som aktieselskab har ØA Fyn ingen medlemmer, ganske som det i sagens natur heller ikke var tilfælde i det gamle Emmelev-regi.

- Og når vi så får vore nye skilte sat op og hvidmalede biler i drift på de fynske landeveje markeres vor ØA-profil selvfølgelig endnu stærkere, siger områdechefen, som glæder sig til den forestående travle sæson.

- Indtil videre har vi haft en større indgang af vinterbyg end sidste år, og vi har store forventninger om en stigning i fodersalget. Endvidere ser vi frem til at kunne lancere spændende nyheder på smågriseområdet inden længe.

Fra at være en tung fodervirksomhed vil de nye ejere i Emmelev også kunne tilbyde kunderne nye områder som f.eks. konceptavl i rug, eksport af brødkorn og maltbyg, merpris for hvedeavl uden stråforkortning.

- Så generelt har vi som en del af en stor koncern et bredere tilbud til kunderne. Men som alle øvrige i branchen skal vi tjene penge, og derfor skal der opbygges et troværdigt samspil med landmændene. I dag kan alle og enhver jo se priserne på internettet, og derfor stilles der yderligere krav til troværdig og seriøs rådgivning, når beslutningerne skal tage, understreger ØA’s fynske chef.

Læs også