Tyskerne trykker juletræspriserne

Udenlandske opkøbere forsøger i øjeblikket at presse juletræspriserne i bund. Henrik Mainz, der er marketingsmedarbejder i Dansk Juletræsdyrkerforening.

opfordrer medlemmerne til at have is i maven.

Der hersker i øjeblikket en usædvanlig hektisk stemning på det danske juletræsmarked. Udenlandske opkøbere, fortrinsvis tyske, men også engelske og østrigske, forsøger en måned før normalt at pille pynten af de danske juletræsproducenters priser.

- Der er kolossalt mange opkøbere i landet for tiden, og der er stor aktivitet for at få underskrevet nogle kontrakter. Opkøberne kører rundt og forsøger at spille firmaerne og producenter ud imod hinanden, så de kan trykke prisen, siger Henrik Mainz, der er marketingsmedarbejder i Dansk Juletræsdyrkerforening.

- Hvis folk oplever alt for lave priser, anbefaler vi dem at slå koldt vand i blodet. Der er ingen grund til at gå i panik på nuværende tidspunkt, siger Henrik Mainz, som tilføjer, at den hektiske stemning normalt først indfinder sig omkring 1. september, hvor nogle af de store firmaer begynder at blive nervøse for, om de kan få solgt de mængder, de skal.

Men det skal nok gå, mener marketingsmedarbejderen.

- Vi tror, det er muligt at opnå samme priser som sidste år, hvor gennemsnitsprisen for alle eksporterede træer lå omkring 55-60 kroner, siger Henrik Mainz.

- Det betyder, at producenterne eller de danske grossister skal bære fragten, og det svarer til et prisfald på mellem 10 og 12 kroner pr. træ. Og det er ingen god forretning, siger han.

De danske juletræsproducenter skal i år af med cirka 11 millioner juletræer. Det er en stigning i forhold til sidste år på 10 procent. Det store udbud burde dog ikke volde problemer. Der er brug for træerne, vurderer man i juletræsdyrkerforeningen, som henviser til, at priserne på de udenlandske markeder stort set er de samme som for 5-6 år siden.

Juletræsbranche står dog med et alvorligt strukturproblem, påpeger Henrik Mainz.

- Mængden af juletræer er steget kraftigt i sidste halvdel af 90’erne, men salgsstyrken er ikke steget tilsvarende. Det betyder, at den enkelte sælger skal sælge mange flere træer. Det kan være svært at overkomme tidsmæssigt, hvis ikke man kan finde kunder, der vil aftage meget store mængder. Og for at finde store kunder, er man i høj grad nødt til at bruge prisen som parameter.

- Der mangler simpelthen nogle hænder i salgsleddet til at sælge træerne, så vi også kan få nogle gode priser hjem for dem, siger marketingsmedarbejderen.

Læs også