Ny skattepraksis ved sanering af besætninger

Ligningsrådet har indført en ny praksis ved indtægtsførelsen af erstatningen i forbindelse med sanering af husdyrbesætninger. Det betyder at de uheldige landmænd kan få store ekstra skatteregninger.

Ifølge Hans Bang-Hansen, viceformand i Landboforeningerne og medlem af Ligningsrådet, skyldes ændringerne, at der ikke var hjemmel til udskydelse af indtægtsførelse ved sanering af husdyrbesætninger.

Viceformanden mener, det er uheldigt, at landmændene i disse situationer ikke kan udskyde indtægtsførelsen, og han vil tage initiativ til, at Folketinget laver lovgivningen om, så det ikke bliver et tilfældigt statustidspunkt, der bliver afgørende for skattebetalingen.

Svineproducenten planlagde at indsætte og opbygge en tilsvarende svineproduktion efter saneringen.

Derved ville der komme et ekstraordinært besætningssalg i regnskabsåret A på 4,6 mio. kr. Der ville ikke være nogen besætning på statustidspunktet. Dette medførte, efter den nedskrevne værdi af stam- og handelsbesætning var fratrukket, en skattemæssig fortjeneste på ca. 2,8 mio. kr. i regnskabsåret A.

Omvendt skulle der i efterfølgende regnskabsår B indkøbes ny besætning, hvilket efter nedskrivning til normal handelsværdi og nedskrivning i øvrigt, ville medføre et fradrag på ca. 2,8 mio. kr. i regnskabsåret B.

Disse forskydninger i indkomsten ville isoleret set medføre en skattebetaling på ca. 32 procent af 2,8 mio. kr. - i alt ca. 900.000 kr.

Svineproducentens revisor anmodede derfor om en udskydelse af indtægtsførelsen af fortjenesten ved besætningssalget.

Ligningsrådet vedtog dog samtidig, at en sådan periodisering af erstatningssummer for husdyrbesætninger ikke kan forventes imødekommet for fremtidige sager, da der ikke er hjemmel hertil. Ansøgninger indsendt efter den 3. august i år kan således ikke forventes imødekommet.

Ligningsrådet anmodede samtidig Told- og Skattestyrelsen om at ændre dette i Ligningsvejledningen for 2001.

- Siden sagen med Himmerlandsbanken, for nogle år siden, som kostede skatteminister Ole Stavad ministerposten, er myndighederne meget forsigtige med at træffe afgørelser, der ikke har en klar hjemmel. Det gælder også, hvis det er afgørelser, der er til gunst for skatteyderen, siger Gitte Skouby og fortsætter:

- I dette tilfælde er det bare uforståeligt, at man afskaffer en hensigtsmæssig praksis, før man kan nå at ændre lovgivningen.

- Det jo både fornuftigt og hensigtsmæssigt at have regler for udskydelse af indtægtsførelse ved fortjeneste i en række situationer, som f.eks. ved saneringer af husdyrbesætninger. Og det er uheldigt for de landmænd, der eventuelt kommer i klemme, fordi man ikke har nået at få vedtaget nogle nye regler i Folketinget, fastslår Gitte Skouby.

Læs også