13 af 14 byggesager til VVM

Ståby-sagen har ført til en yderligere stramning i behandlingen af landbrugets byggesager. Fyns Amt sender nu næsten alle sager til VVM-undersøgelse.

De fynske landmænds frygt for, at amtet fremover vil sende alle byggesager til VVM, har vist sig velbegrundet. På det seneste møde i Trafik- og Miljøudvalget den 30. august blev 13 ud af 14 sager sendt videre til VVM. Alle sagerne er under 250 dyreenheder, der tidligere var grænsen for, hvornår de skulle sendes til VVM-undersøgelse.

- Det er fuldstændig absurd. I forvejen tager det alt for lang tid at få en byggesag behandlet i amtet. Nu må vi se i øjnene, at det kommer til at tage endnu længere tid. Det er helt utilfredsstillende, siger formanden for Agrogården Fynsk Landbrugsrådgivning, Kurt Nissen.

- Vi kan nu kun håbe på, at der kommer et andet flertal i udvalget og amtsrådet. Et flertal der tør forholde sig til virkeligheden. Man taler hele tiden om udvidelser. Men det er det jo ikke, når man det i en helhed. Der kommer ikke flere dyr, fordi nogen begynder, når andre holder op, siger Kurt Nissen.

- Det bliver uhyre vanskeligt for de unge at købe en ejendom og tilrettelægge en økonomisk bæredygtig produktion, når de ikke ved, hvornår de kan komme i gang. Bliver det første, andet eller tredje år efter etableringen? Måske får de aldrig lov til at starte den produktion, de havde tænkt sig, siger Morten Thomsen, som tilføjer, at en VVM-undersøgelse kan tage op til to år eller mere.

- I sidste ende kan det vise sig, at de har købt en ejendom under falske forudsætninger eller i hvert fald med falske forhåbninger. Hvis de da overhovedet har mod på at stå en VVM-sag igennem.

- Med den praksis, som amtet nu lægger for dagen, vil flere og flere ejendomme blive købt af etablerede landmænd, der bedre har råd til at løbe en risiko, siger chefkonsulenten, der finder det urimelige, at Fyns Amt kører en mere restriktiv linie end andre amter i landet.

- Det, der har ført til en yderligere stramning, er Naturklagenævnets afgørelse i Ståby-sagen. Den er blevet et pejlemærke, som vi er nødt til at forholde os til, siger Carsten Abild, der finder det meget betænkeligt, at Naturklagenævnet tilsyneladende skifter kurs i forhold til de politiske flertal i amterne.

- Det er dybt utilfredsstillende, at de politiske flertal i amterne kan spille nogen rolle for et erhverv, som bør have samme behandling overalt i landet. Hvis Ståby-sagen var blevet indklaget med et ja fra amtet i stedet for et nej, var den sandsynligvis gået i gennem. Og så er vi retssikkerhedsmæssigt ude på et skråplan, mener Carsten Abild.

Læs også