Svinesektoren på vej mod nye mål

Flere nye produkter, befæstelse af dansk svinekøds ry som verdens sikreste, bedre dyrevelfærd og løsning af problemer med lugt og ammoniakfordampning er nogle af de mål, Danske Slagterier og Landsudvalget for Svin har sat sig.

Det er nogle af de mål, som Danske Slagterier og Landsudvalget for Svin har sat for udviklingen i svineproduktionen og svinekødsektoren i de kommende år.

De nye initiativer fra svinesektoren sammenfattet i rapporten »Svinesektoren på vej mod nye mål« blev præsenteret på et pressemøde i Danske Slagterier i dag. Rapporten er sendt til en række ministre, Folketingets medlemmer og interesseorganisationer.

- Vi har gennem årene opnået resultater, vi er stolte af. Trods vækst i produktionen er miljøbelastningen fra bedrifterne blevet mindre. På dyrevelfærd er vi nået længere end de fleste andre lande. Fødevaresikkerheden i Danmark er målt med international alen meget høj. Og udbuddet af nye og stadigt mere forædlede produkter bliver større år for år. På alle disse områder ønsker vi at opnå en endnu højere status, siger formanden for Danske Slagterier, gårdejer Bent Claudi Lassen og formanden for Landsudvalget for Svin, gårdejer Lindhart B. Nielsen.

Spisekvaliteten ikke bare i private hjem, men også på institutioner og skoler er på den offentlige dagsorden. Her vil branchen, bl.a. i samarbejde med storkøkkensektoren, bidrage til at højne niveauet. Samtidig er der sat forskning i gang for at få mere viden om de faktorer, der har betydning for spisekvalitet.

Selv om det kan være vanskeligt at opnå en højere status på fødevaresikkerhed, har Danske Slagterier og Landsudvalget alligevel ambitioner om det. Det i forvejen meget lave antibiotikaforbrug i svineproduktionen skal reduceres yderligere. Danmark producerer i dag 11 procent af samtlige svin i EU, men bruger kun 1,3 procent af EU’s samlede forbrug af antibiotika til husdyr. Bl.a. derfor har Danmark et meget lave resistensniveau.

Svinesektoren vil presse på for at EU får gennemført nye regler for dyretransporter ud fra devisen, jo længere transporter, desto skrappere krav.

Det kan ikke løses fra den ene dag til den anden, men det prioriteres højt at skabe resultater rimeligt hurtigt.

- Med vore initiativer ønsker vi at tilkendegive, at ambitionsniveauet i svinesektoren fortsat er højt. Vi håber også at kunne bidrage til en nuanceret offentlig debat om erhvervets placering og betydning i det danske samfund, siger Bent Claudi Lassen og Lindhart B. Nielsen, bl.a. med henvisning til at eksporten af svinekød indbringer landet 25 mia. kr. årligt i fremmed valuta.

Rapporten kan rekvireres ved henvendelse til Danske Slagteriers informationsafdeling, tlf. 33 73 26 46 eller ses på hjemmesiden: www.danskeslagterier.dk

Læs også