Niels Hansen fik formandsstolen

Overraskende blev det Nordfyns Landboforenings formand og De fynske Landboforeningers næstformand, som fredag afløste Lars Erik Hornemann som landboforeningernes førstemand.

- Jeg plejer ellers at kunne lægge to og to sammen, sagde han med hentydning til, at det ellers lå i kortene, at hans modkandidat, Kurt Nissen, på forhånd havde stemmegrundlaget til at blive valgt til formandsposten.

Niels Hansen, som i de seneste fire år har været De fynske Landboforeningers næstformand og siden 1990 formand for Nordfyns Landboforening, fik 90 stemmer, medens 83 af de delegerede satte kryds ud for Kurt Nissen, der er formand for Fyns største landboforening, Agrogården, og medlem af De fynske Landboforeningers forretningsudvalg. Syv stemmer var blanke.

- Men, fastslog Niels Hansen efter afstemningsresultatet var bekendtgjort, det har været en fair valgkamp, og Kurt og jeg har hele tiden været enige om at samarbejde. Og det vil ikke mindst være af største betydning i fremtiden at kunne arbejde sammen i landboforeningerne, hvor fynsk landbrug står overfor mange store opgaver og udfordringer fra det omgivende samfund og fra de offentlige myndigheder.

- Den største udfordring bliver at bevare andre menneskers respekt for landbruget som erhverv, samt at sikre landbrugets udøvere rimelige vilkår at arbejde under, lyder Niels Hansens første »programerklæring«.

- Med min forgænger er jeg enig i, at dialogen skal bevares. Men, fortsætter den nye formand, vi skal ikke blot sige ja, hvis vi mener nej.

- Vi må forholde os til tingene, som de kommer - også fra Fyns Amt. Gennem dialog må vi påvirke forholdene i den rigtige retning, og ikke mindst må vi arbejde for at få en hurtigere arbejdsgang, fastslår Niels Hansen med adresse til den langsommelig sagsbehandling af landbrugets byggeprojekter.

Fra 1990 til 1993 var han næstformand i De fynske Landboforeninger, en post han forlod for at hellige sig hvervet som formand for Dane Beef, landets største kreaturslagteri. Da Lars Erik Hornemann i 1996 blev valgt som formand for landboforeningerne, blev Niels Hansen atter næstformand. Denne post overlader han nu til Kurt Nissen, der på mødet i fredags blev enstemmigt valgt hertil.

Hvorvidt formandsposten på Fyn til oktober giver sæde i De danske Landboforeningers bestyrelse afhænger af, om Fyn får repræsentation via viceformandsposten, som Niels Rasmussen, Stenstrup, kandiderer til.

- Men jeg vil kæmpe for denne bestyrelsespost, forsikrer den altid kampklare, nye formand.

Læs også