Fyns første vådområder indviet

Nye vådområder skal fremover være med til at mindske udvaskningen af kvælstof fra markerne til gavn for havområderne. Amtsborgmester Karen Nøhr indviede sidste mandag de to første vådområdeprojekter på Fyn efter Vandmiljøplan II.

- Nogle vil nok mene, at det er ærgerligt at se god landbrugsjord forsvinde. Områder, som vore forældres generation var med til at afvande. Alligevel håber jeg, at vore efterkommere vil sende en venlig tanke til os, som nu er med til at opfylde noget af forpligtelsen i Vandmiljøplan II til at nedbringe kvælstofudvaskningen.

Det sagde amtsborgmester Karen Nøhr (Rad.), da hun mandag den 17. september foretog den officielle indvielse af to nye vådområder på Fyn.

De to vådområder – henholdsvis ved Wedellsborg Hoved og Horne Mølle Å – er de to første vådområdeprojekter på Fyn, der er færdiggjort i forståelse med landbrugets organisationer efter Vandmiljøplan II.

De nye vådområder ventes i de kommende år at få stor betydning for reduktionen i kvælstofafstrømningen til havområderne samt for områdernes dyre- og planteliv.

- Foreløbig har ordningen haft begrænset succes, konstaterer formanden for Fyns Amts trafik- og miljøudvalg, Carsten Abild (V). I hele Danmark er der således hidtil kun genskabt to vådområder, nemlig et i Vejle Amt og et i Århus Amt.

- Med etableringen af de to nye vådområder fordobler Fyns Amt med andre ord antallet af nyetablerede vådområder i Danmark.

Området på Wedellsborg Hoved blev inddiget og afdrænet med pumpe i 1943. Hovedparten af området har været dyrket indtil 1992, da det blev braklagt.

Det totale budget for projektet er på ca. 1,5 million kroner. Skov- og Naturstyrelsen har bevilget et beløb, der svarer til i alt 30.000 kroner pr. ha. resten af udgifterne til etablering og kompensation er betalt af Fyns Amt, så lodsejeren holdes skadesløs.

Fyns Amt besluttede oprindeligt at købe arealerne for at genskabe dem som våde enge, der samtidig kunne benyttes som »udstillingsvindue« for lodsejere og andre interesserede.

I 1996 blev administrationen af de miljøvenlige tilskudsordninger overdraget til amterne, og området ved Horne Mølle Å kunne bruges i den sammenhæng.

- I stedet vil området ved Horne Mølle Å nu fremover kunne benyttes til rundvisninger. Eventuelt sideløbende med fortsatte rundvisninger på Rødkilde Gods.

I 1998 blev Vandmiljøplan II vedtaget, og etableringen af de våde enge har afventet, at projektet kunne godkendes som et vådområdeprojekt under Vandmiljøplan II. I mellemtiden har arealerne været afgræsset med kreaturer fra lokale landmænd.

Fyns Amt har som målsætning at få udlagt 1.600 ha nye vådområder inden 2003. Man arbejder fortsat på at finde velegnede områder i samarbejde med landbrugets organisationer og lodsejerne.

Læs også