Gæmelke ønsker kredit for en flot indsats

Fødevareministerens syn på den danske fødevareproduktion er for pessimistisk, lød det fra Landboforeningernes formand i Herning.

Landbruget bør i langt højere grad end i dag have kredit for en fornem indsats. Danske landmænd er nemlig i front, når det gælder om at producere sikre og sunde fødevarer.

Det var et af hovedbudskaberne fra Landboforeningernes formand, Peter Gæmelke, da han onsdag aflagde sin årsberetning på Landsdelegeretmødet i Herning.

Appellen var i høj grad rettet mod den danske regering, som i Herning var repræsenteret ved fødevareminister Ritt Bjerregaard, der fra første række kunne høre en landboformand, der betegnede fødevareministerens syn på landbrugets fremtid som pessimistisk. Det skete med et citat fra Fødevareministeriets nyhedsbrev. Her skriver ministeren i juni:

»Jeg tror ikke, det bliver let at finde en anden måde at tilrettelægge vejen fra jord til bord på end den, der er endt i BSE-krise, antibiotikaforurenede fødevarer, genmanipulerede planter og dyr, forurening med stank, gødning, sprøjtemidler og alle de andre sager, der tilsammen undergraver tilliden til vore fødevarer«.

- Hvor får du det dog fra, Ritt, spurgte en undrende Peter Gæmelke sit erhvervs minister.

- Problemerne med salmonella bliver stadig mindre. Danmark hører til de lande, hvor der bliver fundet færrest sundhedsskadelige medicin- og pesticidrester i maden. Der er god gang i staldbyggeriet for at sikre dyrene bedre velfærd.

- Husdyrgødningen udnyttes bedre og bedre år for år. Pesticidforbruget falder, og vi støtter fortsat, at skadelige midler forbydes, konstaterede Gæmelke, og fortsatte:

- De mange positive udviklingstræk forklarer, hvorfor forbrugernes tillid til danske fødevarer er stor trods gentagne påstande om det modsatte. Det viser resultaterne af flere spørgeundersøgelser.

Men tilliden kunne godt styrkes til glæde for både forbrugere og landmænd, hvis vi kunne få bugt med det, som vores nye udenrigsminister i en helt anden sammenhæng har kaldt ordenes negative magi. Den negative magi, som desværre kendetegner mange fremtrædende politikeres og toneangivende mediers omtale af landbruget og vore fødevarer, og som også har sneget sig ind i regeringens fødevarepolitiske redegørelse.

- Vi skal have gjort op med ordenes negative magi. Myndighederne og politikerne skulle hellere satse på at få forbrugerne til at holde op med at bekymre sig så meget uden grund. Ellers ender det bare med, at de dør af skræk, lød det sarkastisk fra Peter Gæmelke.

Læs også