Hjælp til naturen

Natur- og vildtkonsulent ansat til at rådgive om pleje af naturen.

Nu er det ikke kun landbrugsrådgivning, som Ribe Amts Familieland-brug tilbyder. Fra 1. maj tilbydes der nemlig også rådgivning om natur- og vildtpleje.

Til at varetage området er ansat natur- og vildtkonsulent Peter Borgen. Han har en baggrund som skov- og landskabsingeniør og erfaring fra såvel private godser som Skov- og Naturstyrelsen samt tætte relationer til Vildtforvaltningsskolen i Kalø. Peter Borgen er at træffe på familielandbrugets kontor i Bramming.

Ud over foreningens egne medlemmer, dvs. fuldtids-, deltids- og fritidslandmænd, vil også jægere, og de folk, der bor på nedlagte landbrug, med fordel kunne hente inspi-ration og rådgivning hos familielandbrugets nye specialgren.

- Vi tror, at vore eksisterende kunder vil opleve det som et plus, at de nu kan hente denne rådgivning i vante rammer, hvor de i forvejen kender konsulenterne. Hermed kan rådgivningen koordineres med den økonomiske og driftsmæssige planlægning, mener centerleder Torben Egholm, Varde.

Derudover ydes rådgivning indenfor etablering og pleje af læhegn, beplantning om-kring ejendomme og gyllebeholdere, etablering og pleje af remiser og vildtagre, til-skudsansøgninger til vildtplanter, etablering og pleje af vandhuller og dispensations-ansøgninger for naturbeskyttelseslovens paragraf 3.

Derudover kan der hentes gode råd om skovrejsning og etablering af kulturer med juletræer og pyntegrønt.

Læs også