50 procent mere vand

I samarbejde med landbruget har Ribe Amt besluttet at iværksætte et markvandingsforsøg, hvor vandforbruget til kløver og kartofler øges med 50 procent i forhold til den nugældende tilladte mængde.

Det vil i praksis sige 500 kubikmeter mere pr. ha. Forsøget vil blive udført i to vandindvindingsoplande ved henholdsvis Simmelbæk og Nørbæk og vil løbe over fem år, så det forhåbentlig kommer til at dække både regnfulde og tørre år.

Forsøget er sat i gang efter ønske fra landbruget om at få lov til at tildele mere vand til især kartofler og kløver og på grundlag af, at der formodes at være grundvand nok i de pågældende områder. Forsøget går ud på at måle og beregne eventuelle effekter på vandløbene og grundvandet i de berørte områder.

- Vand til markvanding tages normalt fra en dybde på omkring 15-30 meter, hvorimod drikkevand hentes 100-120 meter nede, så der er normalt ingen problemer med sammenhæng mellem de to lag, forklarer Bent Poulsen (V), formand for Ribe Amts Udvalg for Teknik og Miljø. Han fortæller endvidere, at vandværkerne har oplevet et fald i vandforbruget på op mod en tredjedel, blandt andet som følge af grønne gebyrer og afgifter.

- Derudover er der faldet rigeligt med regn i de seneste par år, så grundvandstanden er særdeles god i Ribe Amt, fortæller han. Men hvis det alligevel viser sig, at et vandløb begynder at tørre ud, vil forsøget med den øgede markvanding i det pågældende område straks blive stoppet.

Læs også