Gabestokken er på vej

Sundhedsudvalget for kvæg i Sønderjylland vil præsentere navne på de kvægproducenter, der ikke gør nok mod BVD.

Indsatsen for at få BVD-saneringen i Danmark tilendebragt viser sig efterhånden at bære frugt – ikke mindst i Sønderjylland. Langt de fleste sønderjyske kvægbrugere har taget fat i problemerne omkring sanering og opfølgning på BVD, og de få, der ikke er gået med, trues nu med »gabestokken«.

- Det har vist sig at være en klog beslutning at samle indsatsen mod BVD, idet langt de fleste kvægbrugere kan forstå alvoren, når problemet forklares, og der efterfølgende gennemføres stram opfølgning på indsatsen. I Sønderjylland er antallet af smittede besætninger i løbet af de seneste 12 måneder halveret fra 140 til 70 besætninger, hvilket er meget positivt, fortæller Hans Petersen, formanden for Sundhedsudvalget for kvæg i Sønderjylland.

Der er dog stadigvæk nogle få besætninger, som tilsyneladende ikke er interesseret i at deltage i bekæmpelsen af BVD. Når frivillighedens vej ikke længere er farbar, har Sundhedsudvalget valgt en alternativ rute. Fra nu af vil de offentliggøre navnene på de besætningsejere, som nægter at deltage i BVD-saneringen.

Det største problem på nuværende tidspunkt synes at være de besætninger, hvor BVD-status er uafklaret. Det gælder især besætninger, hvor deres 12 måneders fri status er udløbet, uden at der er taget en opfølgende 3-dyrs blodprøve for at forlænge den frie status.

- Over for disse besætninger udføres en stor og ressourcekrævende indsats, men mange nye kommer til på denne liste på trods af dette, beklager Hans Petersen. Han fortæller, at antallet af besætninger med uafklaret BVD-status hen over vinteren 2000/2001 har været faldende, men her i foråret er der kommet en del nye til.

Blandt disse er der en meget stor del, som der også var problemer med i foråret sidste år, hvorfor mange har været igennem møllen tidligere.

- Derfor er det urimeligt, at disse besætninger, som vender tilbage med en uafklaret status igen efter et år, ikke får gjort noget ved sagen. Det er også urimeligt, at det typisk er de besætninger, som har orden i tingene, der kommer til at betale for opfølgningen i de andre besætninger, idet det er landboorganisationerne – som de fleste produktionslandmænd er medlem af – der står med byrden med hensyn til opfølgning, mener formanden for Sundhedsudvalget.

Udvalget har nu besluttet, at man fremover vil offentliggøre de besætninger, som ikke får gjort noget ved sagen. Dette er ikke for at hænge nogen ud, men derimod for at hjælpe de besætninger, som har BVD-fri status, således at de kan tage deres forhåndsregler ved omgang med besætninger med uafklaret status.

Inden offentliggørelsen af en besætning er det forsøgt at få gjort noget ved problemet af frivillighedens vej, hvorfor der her kun er tale om de besætninger, som direkte er uvillige til at få problemet løst.

Læs også