Fynsk landbrug rystet over afgørelse

Naturklagenævnet, der er landets højeste instans i miljøsager, afgjorde onsdag den 13. juni tre sager om udvidelser af husdyrproduktion. To af sagerne vedrører fynske landbrug. Den ene sag handler om en ung landmand i Ståby i Broby Kommune, som ønsker at bygge en svinestald til 112 dyreenheder på en gård i Ståby, som han købte pr. 1. april 2000. Den anden sag vedrører en ejendom i Beldringe i Otterup Kommune, hvis ejer har ønsket at udvide sin svineproduktion fra 149 til 249 dyreenheder.

Begge sager holder sig således under de 250 dyreenheder, som Naturklagenævnet tidligere har sat som det antal, over hvilket det er obligatorisk med en VVM-behandling (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Men i begge sager har Naturklagenævnet besluttet at tiltræde Fyns Amts krav om, at der skal foretages en VVM-behandling, før der bliver taget stilling til, om der kan gives tilladelse til de ønskede udvidelser.

- Meget tyder på, at linien er ændret i Naturklagenævnet, vurderer formanden for De fynske Landboforeninger, Lars Erik Hornemann. Det finder jeg foruroligende, og det vil givet medføre, at mange flere sager fremover skal VVM-behandles. Også mindre sager, som hidtil ikke har medført VVM. Det vil betyde mere ventetid, større omkostninger og risiko for, at man bliver pålagt nogle krav, som gør det vanskeligt i det hele taget at have husdyr. En tredjedel af hele Fyn afvandes af Odense Å. Så hvis man, som man har gjort i denne sag, kan bruge belastning af vandmiljøet som en begrundelse for at sige nej til udvidelser, så bliver det ikke nemt at drive landbrug i det hele taget på store dele af Fyn.

- Vi er rystet, erklærer formanden for Fyns Familielandbrug, Niels Chr. Larsen. Afgørelsen fra Naturklagenævnet rammer også vore medlemmer, og jeg mener, man lige så godt kan melde ud, om man overhovedet vi have husdyrproduktion. Det er en fuldstændig urimelig behandling af landbruget. I familielandbruget har vi mange medlemmer, der ønsker at udvide med 100 dyreenheder. Hvis det nu skal til at vare i værste fald op til tre år, før de kan få tilladelse til at udvide, så bliver situationen helt uholdbar - især for de unge landmænd.

Formanden for Fyns Amts trafik- og miljøudvalg, Carsten Abild (V) finder Naturklagenævnets afgørelse både overraskende og bekymrende. Carsten Abild opfordrer Folketinget til at tage en debat om, hvad man vil med landbruget og de stadig voksende miljøkrav. Og han forudser, at hvis man på forhånd gør det umuligt for landbruget at udvikle sig i store områder, så risikerer man, at hele kreditgivningen kollapser.

Læs også