AMU fag til Korinth

UDDANNELSE: AMU Fyns landbrugskurser flyttes til Dalum Landbrugsskoles afdeling Korinth.

- I eftersommeren har vi indledt et samarbejde med AMU Fyn omkring fælles udbud af efteruddannelseskurser inden for landbrug, fortæller uddannelseschef Asger Clausen, Dalum Landbrugsskole.

- Samarbejdet indebærer, at alt, hvad der hedder landbrugsmaskinkurser, flyttes til Dalum Landbrugsskoles afdeling i Korinth.

- Målgruppen er alle, der er AMU-berettiget, d.v.s. alle med en korterevarende uddannelse. For eksempel er landmænd med grønt bevis igen med, ligesom dem med uddannelserne produktionsleder og virksomhedsleder også er berettiget.

Aktivitet til Korinth
Som eksempel nævner Asger Clausen, at alle med et fire år gammelt sprøjtecertifikat skal have et ajourføringskursus. Det køres i samarbejde med AMU Fyn, blandt andet i Korinth, og tanken er at trække mest mulig aktivitet til Korinth.

AMU Fyn leverer undervisere til maskinkurserne, mens de to samarbejdspartnere deles om opgaverne til sprøjtecertifikatkurserne.

Kurserne starter i efteråret. Desuden vil landbrugsskolen intensivere udbuddet af egne husdyrbrugskurser. I den forbindelse har Dalum Landbrugsskole netop fået lov at udbyde husdyrkurser i hele Region Syddanmark og Region Midt, ligesom planteavlskurserne udbydes vi i hele Region Syd.

Nye tanker om uddannelse
Asger Clausen oplyser, at intentionen er at udvide afdelingen i Korinth til et center for AMU-efteruddannelseskurser. Samtidig fortsætter grundforløbet i landbrugsuddannelsen uændret. Det nuværende grundforløb startede i august, og der er 35 elever på holdet, hvilket er 20 flere end på augustholdet sidste år.

I kraft af harmoniseringen mellem landbrugsskolerne og de tekniske skoler er grundforløbene nu ens. Fra 1. januar 2010 gennemføres harmoniseringen fuldt ud. Det betyder, at skolen får ekstra tilskud, så unge under 18 år kan bo gratis.

- Jeg tror, de nye regler er til fordel såvel for de unge som for uddannelsesinstitutionerne, bemærker Asger Clausen. Man bliver tvunget til at tænke nye tanker omkring uddannelse og uddannelsesforløb.

Praksisrelateret projekt
- En udløber af de nye uddannelsesforløb er, at vi sammen med EUC Nordvest »Morsø Landbrugsskole« er startet på et projekt, så eleverne på grundforløbet får et tættere forhold til det praktiske. Formålet er blandt andet at højne gennemførelsesprocenten via undervisning, der er mere relateret til det praktiske liv.

- Det er tanker, der ligger i hele uddannelsesreformen, at man i langt højere grad skal prøve at tilpasse undervisningen til den virkelighed, som de unge mennesker kender.

Læs også