Regeringen løber fra international erklæring

Jordbrugs og fødevareforskningen reduceres igen, trods målet i Barcalonaerklæringen.

- Danmark har tilsluttet sig Barcelonaerklæringen, som siger, at vi i år 2010 skal anvende tre procent af BNP på forskning og udvikling - heraf skal den ene procent komme fra det offentlige. Vi mangler fem milliarder kroner i at nå dette rimelige mål, siger Bent Claudi Lassen.

Finanslovsforslaget holder forskningsbevillingerne på status quo frem til 2007.

- Det er at spille hasard med fremtiden for erhverv og samfund, siger Claudi Lassen.

For et eksportorienteret erhverv som jordbrug og fødevareindustri, der på alle markederne er i stærk international konkurrence, er det helt afgørende, at der satses målrettet på forskning og innovation. På jordbrugs- og fødevareforskningen oplever vi i 2004 en reduktion i forsknings- og innovationsbevillingerne på 54 millioner kroner - på tre år har vi en manko på mere end 200 millioner kroner, konstaterer formanden.

Det kan ikke undgå at få negativ betydning for et af et af Danmarks største eksporterhverv, for fødevaresikkerheden og for miljøet. Vi har op igennem 90’erne, gennem en målrettet indsats, fået opbygget nogle forskningsmiljøer som er helt fremme internationalt - disse risikerer vi nu at udsulte og ødelægge, advarer Claudi Lassen.

- Desværre rammer det også den vigtige del af forskningsindsatsen som handler om videnoverførsel. For eksempel har man afskaffet tilskud til jordbrugets rådgivningstjeneste, forklarer Claudi Lassen.

Rådgivningstjenesten spiller en helt central rolle i overførsel af viden fra forskning til erhverv, hvilket regeringen har vist i analysen »vækst med vilje« om innovation i fødevaresektoren.

I finanslovsudspillet nævnes Barcelona-erklæringen ikke.

Læs også