Politisk besøg på biogasanlæg

Linko Gas A.m.b.a. ved Lintrup havde i denne uge politisk besøg. Det Energipolitiske Udvalg aflagde det sønderjyske visit under sin studietur rundt i Jylland.

Flaget var hejst, gruset var revet, og alt var klart, da Linko Gas A.m.b.a. på Tornumvej 15 ved Lintrup i tidligere på ugen havde fornemt besøg - som en del af en studietur i Jylland aflagde Folketingets Energipolitiske udvalg besøg på Linko Gas og Rødding Kraftvarmeværk.

Linko Gas blev en realitet i 1990, og næsten halvdelen af varmen i Rødding by forsynes i dag med biogas, og borgerne i byen kan glæde sig over at have en af landets billigste fjernvarmepriser. Den resterende mængde varme kommer fra fyring med træpiller. Hele forsyningen kommer via Rødding Kraftvarmeværk.

Selskabet blev etableret af 60 landmænd i samarbejde med Rødding Kommune, og der leveres årligt omkring 100.000 kubikmeter kvæggylle, 60.000 kubikmeter svinegylle og 40.000 kubikmeter organisk affald fra industrien, og det omdannes til biogas til opvarmning svarende til forbruget i 700 helårsboliger.

Ud over Linko Gas og Rødding Kraftvarmeværk bød programmet på besøg på Grundfos i Bjerringbro og Bonus Energy i Brande, Gudenåcentralen og Tangeværket, DONGs gasbehandlingsanlæg i Nybro, havvindmølleparken ved Horns Rev, beredskabslageret i Broager og Shell Raffinaderiet i Fredericia.

Læs også