Landmand i juridisk klemme

(LANDBRUG SYD) Kartoffelavler Henning Toftegård fra Sommersted har tabt en sag ved landsretten om ulovligt salg af læggekartofler. Selv mener han, at dommen hviler på et forkert grundlag, og han er nu klar til at prøve sagen ved den europæiske menneskerettighedsdomstol.

Selv mener Henning Toftegård, at han har fået en urimelig behandling af Plantedirektoratet, der i forbindelse med sagen har lænet sig op af en ny bekendtgørelse om kartofler, der imidlertid ikke var trådt i kraft, da sagen startede i foråret 1999.

Til gengæld er der tale om markant andre regler når det gælder salg af læggekartofler. Og det var her, at Henning Toftegård for to år siden kom i klemme i forbindelse med en ny bekendtgørelse.

Indtil marts 1999 gjaldt en 1996-bekendgørelse kaldet »Bekendtgørelse om kartofler«. Den blev 1. marts 1999 erstattet af en ny version, der dog først trådte officielt i kraft 13. marts. Og her var en af ændringerne omkring opformering af kartofler, at det blev udvidet til at omfatte ikke bare egen, men også forpagtet jord.

Og her kom Henning Toftegård i klemme i forbindelse med et kontrolbesøg fra Plantedirektoratet 5. marts 1999 - altså en uge før den nye bekendtgørelse trådte i kraft. Henning Toftegård havde nemlig solgt læggekartofler til flere kartoffelavlere, som samtidig havde forpagtet hans jord til selv samme kartofler - og det var ikke lovligt efter den nye bekendtgørelse.

Her blev det i stedet pointeret, at Henning Toftegård står som ikke-autoriseret kartoffelavler, og som følge deraf har solgt ulovlige læggekartofler. Selv nægter han at betale både bøden på 20.000 kroner og den konfiskation på 100.000 kroner, som retten har skønnet, han har haft i fortjeneste.

Henning Toftegård er klar til at afsone bøden, mens konfiskationen af de 100.000 kroner formentlig vil blive taget som udlæg i hans ejendom.

- Jeg føler mig ganske enkelt krænket omkring min retssikkerhed, forklarer Henning Toftegård, der undervejs i sagen også har politianmeldt Plantedirektoratet omkring deres optræden under sagsforløbet.

Samtidig stiller han sig afvisende overfor konfiskationen på de 100.000 kroner, da han og hans advokat mener at kunne bevise, at der ikke har været belæg for den set i forhold til de autoriserede avlere.

Sammen med sin advokat, Steffen Olsen-Kludt, er Henning Toftegård i gang med at forberede sagen til den europæiske menneskerettighedsdomstol. Det sker efter, at den specielle klageret herhjemme har afvist at tage sagen op igen.

Læs også