Sektionsvis multifasefodring i 2-klimastald

TEMA OM INDENGÅRDS TEKNIK OG UDSTYR I DENNE UGE: Østjysk smågriseproducent udvider fra 200 til 600 søer. Han vil ikke gå alene og ønsker sig derfor en bedrift, hvor der er basis for faste medhjælpere. Skiold Echberg A/S leverer tørfodringsanlæg til alle staldafsnittene.

Da smågriseproducent Niels Thorkilsen på 35 år sidste år i maj overtog gården Grønlund i Tvingstrup ved Horsens, havde han på forhånd sikret sig finansiering til en udvidelse fra 200 til 600 søer samt renovering af det bestående anlæg fra 1980.

- Når jeg udvider produktionen samtidig med, at de bestående staldanlæg renoveres, skyldes det et ufravigeligt krav fra min side om, at produktionen skal være så stor, at der fremover bliver basis for at have fremmed medhjælp. Jeg vil under ingen omstændigheder gå alene og vil også gerne have mulighed for ferier og fridage, forklarer Niels Thorkilsen.

Der er tale om en helt lukket besætning, så udvidelsen sker helt og holdent med egne dyr.

Det omfattende bygge- og renoveringsprojekt er i fuld gang lige nu og skal være færdigt til jul. Finansieringsmæssigt tegner det gunstigt, da renten er faldet efter terrorangrebene i USA i september.

- Investeringen i vådfodring ville blive så meget større, at mer-investeringen ikke ville kunne hentes ind i soholdet, siger han.

Skivemøllen og Uni-Mix foderblanderen er leveret af søsterselskabet Skiold Sæby A/S. Ifølge salgsleder Johannes Kristensen fra Skiold Echberg vælger stadigt flere samlede Skiold-løsninger, som det eksempelvis er tilfældet hos Niels Thorkilsen.

Den nye løbeafdeling, der er taget i brug for nylig, har i alt 240 pladser inklusive polte. Her er der 1/3 spalter, og ventilationen sker ved gulvudsugning. Afdelingen er indrettet med enkeltdyrsbokse til 4 ugers opstaldning efter løbning.

De drægtige søer går allerede i en nybygget løsdriftsstald med transponderfodring i seks foderstationer. Drægtighedsstalden har traditionel undertryksventilation og er indrettet med 6x5 meter store redekasser til 30 søer hver langs ydervæggene. I midten er der et spalteareal med linespil under.

Selvom drægtighedsstalden med redekasser og transponderfodring ikke har været i brug ret længe, har søerne tydeligvis vænnet sig til systemet, og går roligt rundt imellem hinanden uden de store optræk til slagsmål.

- Vi kører med en ekstra koncentreret foderblanding i de sidste 3 uger op til faringen og fortsætter med dette foder indtil 4 uger efter, at søerne er løbet igen. Det betyder, at de holder sig ordentligt i stand, og det giver en bedre reproduktionssikkerhed, fortæller Niels Thorkilsen.

Den nye farestald med 170 farestier indrettes i en bestående bygning - også med tørfodring fra Skiold Echberg.

Den nye 2-klimastald er opdelt i ni sektioner med hver 320 stipladser. Her er der 1/3 spalteareal og gulvvarme i den ene ende af det faste gulvareal.

- Det giver en ikke uvæsentlig besparelse på fodringen, og desuden skånes miljøet, da grisene ikke overforsynes med blandt andet protein. Jeg vil meget gerne være med til at gøre en indsats for miljøet, blot det sker på baggrund af fakta og ikke på følelser, siger Niels Thorkilsen.

Salgsleder Johannes Kristensen, Skiold Echberg, ser store fremtidsperspektiver i denne form for sektionsfodring. Skiolds nye Flexmix computer styrer både mølleri, foderblander og alle fodringsanlæggene.

- Efter at de ydre rammer var lagt fast, havde Skiold Echberg stort set frie hænder til at projektere en samlet udfodringsløsning. Det er jo dem, der har den fornødne erfaring og viden, og jeg havde ikke på forhånd lagt mig fast på bestemte løsninger, fortæller Niels Thorkilsen.

Han har i øvrigt helt fravalgt at bruge strøelse - af tre årsager: Der er arbejde med det. Det støver og påvirker dermed arbejdsmiljøet negativt. Endelig er det naturligvis også en ekstra omkostning at bruge strøelse på en bedrift af denne størrelse.

Læs også