Skolerne skal sælge uddannelsen bedre

Det er ikke kun skolernes ansvar at rekruttere elever til landbrugsuddannelsen. Organisationerne må også på banen, mener Jens Jensen, der er studie- og uddannelseskonsulent.

Skolerne er ikke dygtige nok til at sælge landbrugsuddannelsen til de unge. Der skal mere samarbejde til, mener studie- og uddannelseskonsulent i Fyns Amt, Jens Jensen. Han peger på, at søfartsuddannelserne har haft held til at vende tilbagegangen i elevantallet via et tæt samarbejde mellem de større rederier, rederiforeningen og ministeriet. Den vej må landbruget også gå.

- Skolerne kører næsten annoncekampagner imod hinanden, når det gælder om at tiltrække elever. Det er en ren overlevelseskamp, hvor dem, der har flest penge på kistebunden, overlever. Og kampen foregår i en vis forstand med eleverne som gidsler, mener han.

Udviklingen viser ellers, at der er brug for en samlet indsats for at tiltrække flere elever til landbruget. I øjeblikket uddanner 500-600 udenlandske praktikanter sig i godkendte praktikpladser i Danmark. Men på længere sigt kan udlændingene ifølge Jens Jensen ikke løse landbrugets problemer med arbejdskraft. Der et nemlig ikke dem, der uddanner sig til driftsledere og faglærte landmænd.

Derfor er den nuværende tilgang til landbrugsuddannelsen på 800-900 unge ikke nok. Med et frafald på en fjerdedel, skal tilgangen af nye elever op på 1100-1200 om året. Altså 300 mere end i dag. Ellers kan de 14.000 stillinger ikke besættes med kvalificeret arbejdskraft. Det vil sige medarbejdere, der minimum har en uddannelse som faglærte landmænd.

Hvis det skal lykkes, er det nødvendigt med en samlet markedsføring af uddannelsen og erhvervet, mener Jens Jensen.

- Skolerne har ikke været dygtige nok til at fange de unge og sælge landbruget som et spændende erhverv. De har interesseret sig for meget for dem, der var interesseret i forvejen. Men det er ikke kun skolernes opgave at markedsføre uddannelsen. Erhvervet som sådan må også på banen og være med til at gøre de unge opmærksomme på mulighederne indenfor landbruget, siger Jens Jensen.

- Mange tror, at uddannelsen kun handler om at malke køer, fodre grise eller køre traktor i marken. Men 50 procent af dem, der tager en landmandsuddannelse, havner i alle mulige andre brancher. Mange videreuddanner sig til agrarøkonomer eller jordbrugsteknologer og havner i salgs- og serviceled indenfor den industri, der er afledt af primærlandbruget, siger uddannelseskonsulenten.

- Men skolerne har ikke markedsført uddannelsen tilstrækkelig professionelt. Det er ikke nok, at den enkelte skole markedsfører sig selv. Markedsføringen af erhvervet skal ske overordnet på landsplan. Og her har organisationerne et medansvar, fastslår Jens Jensen.

Læs også